Streekgevoel gevraagd

Verbreding A1 tussen Apeldoorn en Azelo

  1. visie
  2. overleg
  3. planvorming
  4. betrekken belanghebbenden
  5. workshops
  6. landschapsarchitectuur

Rijkswaterstaat gaat de snelweg A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verbreden. Om het tracé landschappelijk goed in te passen is een inpassingsvisie opgesteld die snelweg en streek verbindt. Door in het ontwerp aandacht te besteden aan streekeigen kenmerken en cultuurhistorische elementen op en langs de route, wordt het "waar ben ik?" gevoel van de snelweggebruiker voorkomen. Eén van de hedendaagse iconen van de regio Twente is het zogenaamde Twente Viaduct, een viaduct bij Holten, op de grens van Salland en Twente. Rijkswaterstaat wil weten hoe de oriëntatie op de streekovergang Salland-Twente kan worden versterkt en welke kenmerkende elementen op toekomstbestendige wijze de streekovergang kunnen markeren. Met dit proces wil Rijkswaterstaat het project bij een groter publiek in een positief daglicht zetten en de inwoners van Twente een gevoel van trots en eigenaarschap bieden.

Workshop

HET TWENTE-VIADUCT ALS ICONISCHE POORT VAN TWENTE

Door een interactieve workshop voor bekende en minder bekende Twentenaren te organiseren hebben we gezamenlijk een ideeënboek voor dit specifieke viaduct ontwikkeld. In het Hazemeijer complex in Hengelo startte de workshop met het gezamenlijk zoeken naar de Twentse identiteit. De deelnemers was gevraagd iets mee te brengen dat voor hen Twente symboliseert en daar een toelichting op te geven. Vervolgens is op een creatieve manier deze verzamelde Twentse identiteit vertaald naar concrete ingrepen op en rond het viaduct. Deze ingrepen zijn na de workshop samengebracht in een drietal voorbeelduitwerkingen in het ideeënboek:

  • Iconen in het landschap
  • De innovatie-etalage
  • Twentse Trots

Deel dit project op