Dossier IAA Luistert, Zorg voor de volgende generatie

  1. beeldvorming
  2. samenwerken
  3. overleg
  4. communiceren
  5. concluderen
  6. betrekken belanghebbenden

In het najaar van 2013 stond onze eerste bijeenkomst 'IAA Luistert' in het teken van zorg en de huisvesting voor ouderen. Door middel van workshops hebben we onderzocht in hoeverre wij ons kunnen bezinnen en voorbereiden op de veranderende vraag van ouderenzorg. Door het gesprek te organiseren met een selecte en representatieve groep ‘oudere jongeren', konden we huidige ideeën, bezwaren en behoeften in kaart brengen. Eenieders ervaring op het gebied van het verzorgen van de oudere generatie - en in de toekomst van deze generatie zelf - werd opgetekend en geanalyseerd. Een beknopte weergave van deze bijeenkomst is vastgelegd in een brochure.

Resultaten workshop uitgangspunt voor vrije woonconcepten

De resultaten van de workshop zijn door onze ontwerpers als uitgangspunt genomen voor een aantal vrije woonconcepten. Op een onbevangen manier zijn de verschillende uitkomsten met elkaar gecombineerd en vertaald naar zeven voorstellen, die variëren van concrete gebouwen tot sociale netwerken. De voorstellen dienen vooral ter inspiratie voor het wonen van de volgende generaties.

Wij hopen op adequate wijze gebruik te maken van de overwegingen die wij in de praktijk horen. Ook behandelen wij vaker actuele thema’s die ons vakgebied raken in de serie 'IAA Luistert'. Zo groeit er op organische wijze een integrale benadering van de ontwerpuitdagingen, waarbij niet alleen opdrachtgevers en gebruikers deelnemen aan het debat, maar ook toekómstige gebruikers en burgers die zijdelings betrokken zijn.

Download hier de brochure: IAA Luistert | Zorg voor de volgende generatie

Deel dit artikel op