rtvOost op bezoek in Kampen tijdens een potje Hanzeborden

  1. communiceren
  2. planvorming
  3. complexiteit
  4. sociale duurzaamheid
  5. ontwerpend onderzoek
  6. stedenbouw en landschap

De gemeente Kampen heeft de ambitie om samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te werken aan de toekomst van de binnenstad. Een tiental Kampenaren (inwoners, vastgoedeigenaren en ondernemers) zat vanochtend in de Stadskazerne te Hanzeborden, een Serious game, met een knipoog naar het welbekende Ganzeborden. Vanochtend kwam rtvOost op bezoek voor een korte reportage.

rtvOost

PILOT IN KAMPEN

Transformaties van de Nederlandse binnensteden zijn een complexe mix van verschillende belangen en belanghebbenden, onderlinge afhankelijkheden en versnipperd eigenaarschap. Onze Serious game maakt deze complexiteit voor alle partijen inzichtelijk en geeft belanghebbenden de kans om gezamenlijk te experimenteren met nieuwe ideeën en oplossingen.

Het Stadtego traject is ontwikkeld tijdens een pilot-project in de gemeente Kampen. De uitdagingen rond de transformatie van de binnenstad van Kampen zijn hierbij gebruikt als basis voor een breed toepasbaar Stadtego-traject voor de rest van Nederland, waar veelal dezelfde problematiek speelt.

Achtergrond

Stadtego (voorheen Game Over Krimp) is één van de vier geselecteerde projecten voor de oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om via ontwerpend onderzoek nieuwe invullingen en strategieën te ontwikkelen voor de transformatie en herprogrammering van binnensteden. IAA Architecten werkt hierbij samen met Invocate en Het Oversticht.

Deel dit artikel op