Lochem ondertekent overeenkomst met De Groene Fabriek

  1. ontwikkelend
  2. ontwerpend onderzoek
  3. integraal ontwerpen
  4. duurzaamheid
  5. stedenbouw en landschap

Wethouder Trix van der Linden heeft namens de gemeente Lochem samen met Theo de Bruijn namens het consortium De Groene Fabriek een belangrijke overeenkomst getekend. Na een eerdere verkenning in de Kanaalzone in Lochem is dit de start van de vervolgopdracht. Het consortium gaat het komende jaar de geïdentificeerde kansen verder uitwerken om het bedrijventerrein langs het Twentekanaal energieneutraal en circulair te maken.

Overeenkomst getekend

Klimaatbeheersing stimuleren

De Groene Fabriek wil bedrijven in Lochem stimuleren tot samenwerken voor de klimaatbeheersing. De grotere bedrijven hebben vaak eigen duurzaamheidsprogramma’s. Door slim samenwerken verwacht De Groene Fabriek dat de CO2-uitstoot nog verder omlaag kan. Afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst.

De Groene Fabriek is een groep deskundige bedrijven: IAA Architecten, ENGIE, Pure Energie, CCS Energie Advies en Circulus Berkel. In 2015 won IAA Architecten - Stedenbouw en Landschap de Eo Wijersprijs met het concept De Groene Fabriek. Vervolgens is het consortium is gevormd. Voor de uitvoering hebben de provincie en de gemeente bijdragen beschikbaar.

Klimaatbestendig door samenwerking

De gemeente Lochem en de gemeenten van de Cleantechregio willen energieneutraal zijn in 2030. Bedrijven en industrie zijn onomstotelijk onderdeel van het energiesysteem en zonder hun medewerking is deze ambitie onhaalbaar. In Lochem is het aandeel zakelijk energieverbruik ruim driekwart van het totaal. Klimaatbestendig ondernemen is daarmee een enorme opgave, met name in de industrie.

Unieke aanpak

Het is noodzakelijk dat lokale overheden met bedrijven samenwerken om zo te komen tot een collectieve aanpak gericht op de langere termijn. De gemeente Lochem neemt hierin een voortrekkersrol door De Groene Fabriek te steunen.

Deel dit artikel op