Presentatie van Theo de Bruijn in Lochem over de Groene Fabriek

  1. ontwikkelend
  2. ontwerpend onderzoek
  3. integraal ontwerpen
  4. duurzaamheid
  5. stedenbouw en landschap

Tijdens het bezoek op 8 februari 2018 van de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje aan een buitengewone raadsvergadering in Lochem heeft Theo de Bruijn een presentatie gegeven over het concept van de Groene Fabriek. De regio Stedendriehoek waar Lochem toebehoort, heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.

INITIËREN CONCRETE PROJECTEN

De Groene Fabriek is een gebiedsgerichte strategie voor de transformatie van bestaande industrie- en bedrijventerreinen naar groene energie- en cleantech-productiegebieden en maakt gebruik van het principe van circulaire economie om tot energieneutraliteit te komen. Voor Lochem kan het Twentekanaal als de gewenste energie-ader gaan functioneren.

Na verschillende brainstormsessies die het afgelopen jaar zijn gehouden in samenwerking met de bedrijven in de Kanaalzone, richt de Groene Fabriek zich in 2018 op het initiëren van concrete projecten.

visuele notulen

Frank Los maakte de visuele notulen van de vier presentaties, linksonder die over de Groene Fabriek.

Deel dit artikel op