Verrukkelijk landschap: finaleplaats Eo Wijers prijsvraag

  1. complexe processen
  2. ontwerpend onderzoek
  3. stedenbouw en landschap

IAA Architecten zit in de finale van de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 met de inzending 'Het Marke Manifest'. De stikstofcrisis, ruimte voor duurzame energie, bodemprijzen voor agrarische producten, leegstaande boerderijen; het platteland kampt met prangende vraagstukken. De plattelandsgemeenschap verschraalt. Tegen deze achtergrond richt de Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 zich op verrassende ideeën, scherpzinnige visies en intelligente ontwerpoplossingen voor het platteland van morgen. Voor een landschap dat betrouwbaar voedsel oplevert, en tegelijkertijd een duurzame en gezonde woonomgeving kan zijn. Met ruimte voor natuur, erfgoed en recreatie.

HET VERHAAL VAN JAN EN OPA KOOS

De inzending vanuit IAA Architecten vertelt het verhaal van Jan en zijn opa Koos. Samen lopen zij, in het jaar 2100, over hun erf en genieten ze van een rijk en divers landschap: wuivende gerstaren, houtwallen, bloemrijke akkerranden, wandelpaden, en ruimte voor energiewinning en wateropslag. Een landschap waarin de boeren gezamenlijk en met andere ondernemers en burgers bepalen welke functies voorrang krijgen. Daartoe verenigden zij zich in Marken.

Terugblikkend vanuit de toekomst schetst het verhaal van Jan en opa Koos hoe 2020 het keerpunt werd. Met landschapskenmerken als uitgangspunt gecombineerd met de principes vanuit Urban Commoning doen we een voorstel voor een radicaal andere wijze van omgang met het (Twentse) platteland.

In samenwerking met de Stec Groep

Onze inzending is in nauwe samenwerking ontwikkeld met Esther Geuting, directeur innovatie bij de Stec Groep en expert op het terrein van urban commoning en gebiedsontwikkeling. Het resultaat is hieronder te zien, en samen met de andere finalisten ook gepubliceerd op de site van de 2e ronde Eo Wijers prijsvraag.

Bekendmaking winnaar op 9 september 2020

Op 9 september wordt de winnaar voor de regio Twente bekendgemaakt. En op 23 september is de landelijke slotmanifestatie van de prijsvraag, in de LocHal in Tilburg.

Het Marke Manifest is hier te downloaden.

Deel dit artikel op