Inpassingsvisie zonne-energie langs de A37

Zonneroute

  1. visie
  2. landschapsarchitectuur
  3. transformatie
  4. ruimtelijke duurzaamheid
  5. ontwikkeling
  6. initiatief

Als onderdeel van de klimaatdoelstelling van Nederland onderzoekt Rijkswaterstaat waar op zijn grondgebied duurzame energie opgewekt kan worden. De snelweg A37 is als pilot gekozen om in een ontwerpend onderzoek na te gaan op welke plaats en op welke wijze de opwekking van zonne-energie mogelijk is, met behoud van ruimtelijke kwaliteit. Het resultaat moet een ruimtelijk inspirerend concept zijn voor een grootschalige opwekking van zonne-energie op en langs de A37, tussen nu en een periode van 15 jaar. De A37 kan zich hiermee ontwikkelen tot een iconische zonne-route en de basis vormen voor verdere ontwikkelingen op andere locaties van Rijkswaterstaat.

EEN PARELSNOER VAN ENERGIEOPWEKKING

Het ruimtelijk concept Solar Chain gaat uit van energieopwekking op een beperkt aantal punten in het snelweglandschap: rondom verkeersknooppunten, afslagen, verzorgingsplaatsen en de grens. Hierdoor ontstaat een parelsnoer van energieopwekking en wordt zonne-energie onlosmakelijk met het snelweglandschap verbonden. Dit concept biedt belangrijke voordelen. Ruimtes tussen knooppunten en afslagen blijven gevrijwaard van zonnepanelen. Deze tussenruimtes zijn juist de karakteristieke open landschappen langs de A37. Nabij knooppunten en afslagen liggen bedrijventerreinen, industrie- en woongebieden, kassen en tankstations met aansluitingen op het middenspanning-netwerk. Dat betekent dat er weinig kabels aangelegd hoeven te worden van de panelen naar het elektriciteitsnet. Dit maakt de businesscase aantrekkelijker.

Modulair flexibel systeem

Elk knooppunt en elke afslag in Nederland is anders. De opgave vraagt daarom om een flexibel systeem dat inspeelt op al die onderscheidende kwaliteiten, zich aanpast aan de vormen en elementen in een knooppunt en tegelijkertijd herkenbaar is over de gehele route. De mogelijkheden daartoe zijn beperkt met de standaard zonnepanelen. Daarom introduceren wij een modulair flexibel zonnepaneel bestaande uit een gelijkzijdige driehoek, één van de sterkste architectonische vormen. Immers, het is schakelbaar langs alle zijden en gecombineerd kunnen vrijwel alle vormen worden gemaakt. De zonnepanelen vormen sculpturen die reageren op de specifieke kenmerken van het knooppunt / afslag. Zo ontstaat continuïteit en eenheid langs de A37, maar zijn de knooppunten onderscheidend in de specifieke vormgeving van de plek. Met behulp van dit nieuwe paneel zijn voorbeelduitwerkingen gemaakt voor verschillende situaties langs de A37, ook in 3D met behulp van VR-technologie.

In samenwerking met Raedthuys Pure Energie

Deel dit project op