Eerste zonnepark van Hoogeveen gerealiseerd

  1. ontwikkeling
  2. transformatie
  3. landschapsarchitectuur

De gemeente Hoogeveen wil voor 2040 energieneutraal zijn. Om dit te bereiken wordt het gebruik en de opwekking van duurzame energie gestimuleerd. NEO Energie was twee jaar geleden een van de initiatiefnemers van de ontwikkeling van een zonnepark. Bij het klaverblad Hoogeveen, op het zogenaamde Oosterveld aan de kant van Alteveer, is onlangs het eerste zonnepark in de gemeente Hoogeveen gerealiseerd. Het park op het Oosterveld is ongeveer 30 hectare groot en zal duurzame stroom leveren voor meer dan 6500 huishoudens. IAA Architecten heeft voor dit park de landschappelijke inpassing ontworpen en de vergunningaanvraag begeleid.

TWEELEDIGE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Het gekozen perceel was niet in gebruik als hoogwaardige landbouwgrond, en ligt vlakbij grootschalige infrastructuur. Passend bij de ligging van het zonnepark is de landschappelijke inpassing tweeledig. Hierbij sluit het zuidelijk deel aan bij de bosgebieden van de es-flank en is het noordelijk deel zoveel als mogelijk open gehouden. Het noordelijk gelegen kavel zal vanaf de N48 open blijven. Dit is de plek waar het zicht vanaf de veenkoloniƫn tot de beplanting op de es zichtbaar is en blijft doordat hier geen beplanting aan het landschap wordt toegevoegd. Aan de noordzijde van de kavel wordt deels een lage grondwal aangebracht om het zicht vanuit het landschap en de wegen te verzachten. De poel in de zuid-oosthoek van de kavel wordt in stand gehouden en blijft vrij van zonnepanelen en beplanting.

Deel dit artikel op