MST Oldenzaal feestelijk geopend!

  1. architectuur
  2. integraal ontwerpen
  3. betrouwbaar en zorgvuldig
  4. maatschappelijk betrokken
  5. zink
  6. budget

Zaterdag 4 maart is het vernieuwde MST Oldenzaal feestelijk geopend. Het markante Heil der Kranken doet al vanaf 1918 dienst als ziekenhuis en is door de jaren heen al enkele keren fors verbouwd en uitgebreid. De afgelopen twee jaar is het ziekenhuis nogmaals grondig aangepakt. Het ontwerp sluit aan op het ontwerp van de nieuwbouw van het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede en wordt gekenmerkt door veel (natuurlijk) licht en natuurlijke kleuren & materialen. Authentieke details zoals de glas-in-loodramen en de typische veranda zijn bewaard gebleven en gerestaureerd.

Vooraanzicht groen

EEN FASEGEWIJZE REALISATIE

Omdat het ziekenhuis gedurende de ver- en nieuwbouw in bedrijf moest blijven, werd het gebouw middels een uitgebreid stappenplan fasegewijs gerenoveerd, gesloopt en aangebouwd. Door de hoofdentree te verplaatsen naar de westzijde van het monumentale Heil der Kranken, kon een ruim en licht atrium worden gerealiseerd met onder andere het restaurant en de centrale ontvangstbalie. Een representatieve plek voor het ziekenhuis die ruimte biedt aan ontvangst, ontmoeting en ontspanning en bijdraagt aan de oriëntatie tijdens een bezoek aan het ziekenhuis.

centrale hal
Nieuwbouwdeel opening
Trappenhuis

Essentiële zorg nog steeds dichtbij

Gedurende het ontwerpproces werd er onderzocht hoe het bestaande ziekenhuis niet alleen gerenoveerd kon worden, maar daarmee ook efficiënter kon worden ingericht voor processen die de hedendaagse zorg typeren. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een ziekenhuis waar alle basiszorg aanwezig is, om zo essentiële zorg nog steeds dichtbij huis aan te kunnen blijven bieden. Hieronder vallen ook complexere behandelingen die binnen een dag uitgevoerd kunnen worden zoals darmonderzoek en staaroperaties in een speciaal daarvoor gerealiseerde oog-Operatie Kamer. Voor grotere ingrepen zullen patiënten uit de omgeving uit moeten wijken naar Enschede. Met zo’n 80.000 polikliniekbezoeken per jaar vervult MST Oldenzaal al jaren een belangrijke functie. Door de vernieuwbouw blijft dat ook in de toekomst mogelijk.

Deel dit artikel op