Unieke woonomgeving in het Prins Bernhardpark

Woningbouw op Vliegveld Twente

 1. stedenbouw
 2. integraal ontwerpen
 3. ontwerpend onderzoek
 4. ontwikkelend
 5. maatschappelijk betrokken
 6. landschap

Het Prins Bernhardpark is een deel van het voormalige militaire vliegveld Twente dat tijdens de tweede wereldoorlog ontwikkeld is als Fliegerhorst. Het inmiddels beboste terrein bevat een aantal kenmerkende officierswoningen, een officiersmess en enkele kleine bouwwerken die destijds de uitstraling hebben meegekregen van Twentse boerderijen. Voor dit 10 hectare grote gebied heeft Area Development Twente (ADT) - een samenwerking tussen de provincie Overijssel en de gemeente Enschede - de ambitie om het om te vormen naar woongebied.

Bosrandwoning
Bosvilla

BEELDKWALITEITSPLAN VOOR PRINS BERNHARDPARK IN ENSCHEDE

Het doel van de herontwikkeling is de realisatie van een unieke woonomgeving. De bestaande historische panden worden ingepast en er is ruimte voor enkele tientallen kavels. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling is het behoud van de waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Om dit te bereiken is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het document is het resultaat van een uitgebreid proces van identiteitsbepaling, onderzoek naar het landschap en naar de markt. Tijdens een intensieve samenwerking in workshops is de ambitie van ADT vertaald in:

 • een stedenbouwkundig plan (door de gemeente Enschede, afdeling Ontwerp)
 • een landschapsplan (door Buro Lubbers) en
 • een beeldkwaliteitsplan (door IAA Architecten)

Samen vormen deze drie plannen de uitgangspunten voor de nieuwe ontwikkeling op het Prins Bernhardpark.

Het beeldkwaliteitsplan is opgebouwd uit drie delen:

 • de ligging en geschiedenis van het Prins Bernhardpark
 • een vertaling van het stedenbouwkundig- en landschapsplan
 • de randvoorwaarden voor het uitbreiden van de bestaande bebouwing (het bouwen op boskavels en randkavels)

De beeldregie is eveneens opgenomen in het stedenbouwkundig plan om samen met het bestemmingsplan de bestaande en toekomstige kwaliteit van het gebied juridisch vast te leggen.

Deel dit project op