Een vrij indeelbaar onderwijsgebouw door dragende gevel

Uitbreiding Saxion Hogescholen

  1. projectmanagement
  2. complexiteit
  3. ARUP
  4. ABT
  5. BIM
  6. frisse scholen

Saxion is met ruim 26.000 studenten een van de grootste hogescholen in Nederland en heeft vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn. Als vervanging van drie gebouwen elders in Deventer en vanwege het groeiend aantal studenten wilde de hogeschool het complex aan de Handelskade uitbreiden om de academies Bestuur, Recht & Ruimte en Business, Building & Technology en de opleiding Saxion Next Lifestyle (Jan des Bouvrie Academie) daar te kunnen huisvesten. Het nieuwe gebouw moest transparant & uitnodigend zijn en rust, vertrouwen en veiligheid uitstralen. Ook diende het de ontwikkelingen in onderwijs blijvend te kunnen faciliteren en daarom een grote mate van flexibiliteit te hebben en toekomstgericht te zijn.

exterieur
avond

GROENGELE KLEURENWAAIER LANGS HET SPOOR

Saxion Deventer is aan de spoorzijde uitgebreid met een gebouw van vier verdiepingen met op maaiveldniveau een inpandige fietsenstalling. Er is gekozen voor een opvallend uiterlijk, waarbij transparantie en (wisselend) kleurgebruik belangrijk waren. Door de open structuur van de gevel en de gekleurde verticale gevelvinnen, is de nieuwbouw een optimistische verschijning in de wat sombere, monotone en gesloten stationsomgeving geworden.

Komend vanaf het station of parkeerplaats bereikt men via een hellingbaan de hoofdentree met de grote hal waar nieuwe loopbruggen en opvallende rode trappen zorgen voor een dynamisch en levendig geheel. Dit is de plek geworden voor ontmoetingen van studenten en docenten, maar ook voor optredens en presentaties. Een lichtstraat scheidt de nieuwbouw van de bestaande hal en zorgt voor voldoende daglicht in de zone tussen oud en nieuw.

Lichtstraat

De besloten onderwijslokalen op de verdiepingen worden afgewisseld met gemeenschappelijke werkruimtes die een meer open karakter hebben. Door deze verdeling zijn de routes door het gebouw levendig, zij worden door iedereen gebruikt. Dit bevordert de ontmoeting van studenten en docenten, sociaal contact en veiligheid en wordt overdracht van kennis vanzelfsprekend.

Stramienmaat

De constructie en de indeling van het gebouw zijn gebaseerd op een maat van 1.20 m en veelvouden daarvan. Uit verschillende indelingsstudies bleek deze maat het minste ruimteverlies op te leveren voor het gevraagde programma. Bovendien is dit de standaardbreedte van een kanaalplaat, een geprefabriceerd betonnen vloerelement, waarmee snel gebouwd kan worden, die relatief goedkoop is en die grote overspanningen mogelijk maakt, waardoor de indelingsvrijheid optimaal is.

Voorbereidingstijd

Het bouwen met prefab-elementen levert tijdwinst op ten opzichte van traditioneel bouwen, toch is ook hier voorbereidingstijd nodig om de elementen tijdig te kunnen produceren. Om extra tijdwinst te behalen, hebben wij voorgesteld om de elementen alvast aan te besteden, zodat de engineering eerder kon beginnen. Deze maatregelen en andere ontwerpoplossingen in samenwerking met de uitvoerende partijen, zorgden ervoor dat de nieuwbouw aan het begin van het nieuwe studiejaar in gebruik genomen kon worden.

Prefab betongevel element
Betongevel element bouw

Installatieconcept

Het gebouw heeft een low tech installatieconcept. Verhoogde computervloeren die tevens als ventilatiekanaal functioneren, garanderen samen met de dragende gevel en kolom-vrije verdiepingen een maximale indelings- en inrichtingsvrijheid. In de buitengevels zijn hoge ramen opgenomen die veel daglicht toe laten, wat besparend werkt op het energieverbruik door kunstlicht.

Klimaatconcept

Deel dit project op