Realisatie Hansa-Gymnasium in Keulen (D)

  1. Middelbaar onderwijs
  2. complexiteit
  3. architectonische duurzaamheid

In 2013 heeft IAA Architecten de selectie gewonnen voor de verbouwing en uitbreiding van het Hansa-Gymnasium aan de Hansa Ring in het centrum van Keulen. De opgave was drieledig: (1) renovatie en uitbreiding van het monumentale gebouw uit 1901, (2) het implementeren van een geheel nieuw, pedagogisch concept en (3) het creëren van een aansluiting met twee andere onderwijsgebouwen rondom het Klingelpützpark. Samen vormen deze projecten het vooruitstrevende Bildungslandschaft Altstadt Nord (BAN) waarin leren en leven, school en stad met elkaar worden verbonden.

UITERSTE GEVRAAGD VAN GEBOUWSTRUCTUUR

In de ontwerpfase heeft IAA Architecten dan ook veel nadruk gelegd op het openen van het statige maar ook gesloten gebouw. In nauw overleg met de monumentendienst en de adviseurs is het uiterste van de gebouwstructuur gevraagd om zowel het nieuwe clusteronderwijs mogelijk te maken als het gebouw ook transparanter te maken naar de binnenplaats. Door deze ook openbaar te maken biedt de school straks een handreiking richting het Klingelpützpark en daarmee met de wijk en de andere onderwijsgebouwen.

Oplevering in 2022

Inmiddels is de realisatie in volle gang. Omdat de bouwkundige staat van het oude gebouw op veel aspecten toch veel slechter was dan gedacht heeft de uitvoering veel vertraging opgelopen. Maar de meest ingrijpende saneringswerkzaamheden zijn inmiddels gedaan en de ruwbouw verandert langzaam in afbouw. Onder andere het buitenmetselwerk, waarin een citaat van Goethe wordt opgenomen dat door de leerlingen is geselecteerd, is in de afrondende fase.

Deel dit artikel op