Industrieel erfgoed als verbindend element

Community College ROC van Twente

  1. renovatie
  2. ontwikkeling
  3. stedenbouw
  4. bestemmingsplan
  5. complexiteit
  6. complexe processen

De regionale onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie het ROC van Twente was gevestigd op verschillende locaties in Twente, in veelal verouderde gebouwen die kostbaar onderhoud vergden en waar het zo gewenste onderwijs van de toekomst niet mogelijk was. Om het imago, het aanbod en de bereikbaarheid van het onderwijs te verbeteren, maar ook uit efficiency- en kostenoverwegingen, besloot het ROC van Twente om nieuw te bouwen op drie geografisch centrale plekken: Almelo, Enschede en Hengelo.

vooraanzicht
totale gebouw
voorgevel

Onderwijsgebouw naar Amerikaans model

Voor de vestiging Hengelo werd gekozen voor een locatie dichtbij het station op het voormalige industriecomplex van Stork. Het moest een multifunctioneel en modern onderwijsgebouw worden naar Amerikaans model, een zogenaamd Community College: een gebouw van en voor de gemeenschap. En het diende te passen in het Masterplan Hart van Zuid waarmee de gemeente Hengelo het verloederde industriegebied in het zuiden van de stad wilde herstructureren.

Exterieur
bouw hal
interieur hal
workers
statieportret

Kijkend naar de toekomst en trots op het verleden

Het nieuwe onderwijsgebouw is gebouwd in en rondom de oude ijzergieterij van Stork. Deze hal met een lengte van 160 en een hoogte van 20 meter is gerenoveerd en toont vol trots het verleden van industrieel Hengelo. Hier is een centraal overdekt plein ontstaan waar iedereen binnenkomt en elkaar kan ontmoeten. Vanaf hier zijn de opleidingen te bereiken: aan weerszijden staat de nieuwbouw van drie en vijf lagen hoog met alle onderwijsfaciliteiten, opgedeeld in kleine herkenbare eenheden met patio’s.

zicht op kap
storten vloer
Contrast oud en nieuw
bouw glazen gevel en schoorsteen twence
bouw Jonas

Een moderne en duurzame omgeving

Het ROC van Twente is een moderne en duurzame onderwijsomgeving voor zowel studenten (ruim 4000) als staf (800 docenten en 200 medewerkers). De onderwijslokalen en de werkplekken zijn door de kolomstructuur van de nieuwbouw flexibel indeelbaar en kennen een grote verscheidenheid aan spreekkamers en stilteplekken. Uitnodigende huiskamers met koffiehoeken en time out ruimtes completeren de rationele en sobere huisvesting.

kraan
hal met boom
trappenhuis
lokalen
Autotechniek
Houtwerkplaats
kantine
interieur Jonas

Een overdekt plein voor de hele stad

Vanwege de opzet als Community College vormt het ROC van Twente een belangrijke basis voor de verdere ontwikkeling van het stadsdeel Zuid. De aantrekkingskracht van het gebouw wordt in eerste instantie gevormd door de grote hal die een gemeenschappelijke ruimte is voor de inwoners van Hengelo en waarin diverse (stedelijke) activiteiten georganiseerd kunnen worden. Maar het gebouw biedt ook plaats aan vergader- en congresruimten, aan een kinderdagverblijf en sportfaciliteiten.

Klik hier voor een Tour door het hele gebouw!

In samenwerking met restauratiearchitect Architectenbureau Fritz

Deel dit project op