Tweede leven voor voormalige Ambachtsschool

Community College ROC Het Sieraad

  1. baksteen
  2. MBO
  3. glas
  4. staal
  5. educational environment
  6. transformatie

Het gebouw, ontworpen in de stijl van de Amsterdamse School, was sinds de oprichting in 1926 in gebruik als onderwijsgebouw. Eerst als Ambachtsschool, van 1980 tot 2000 als Vakschool voor Edelsmeden en Uurwerktechniek, om uiteindelijk in 2002 vanwege een tekort aan leerlingen te moeten sluiten.

Tweede leven als multifunctioneel gebouw

Als onderdeel van de stedelijke vernieuwing besloot stadsdeel De Baarsjes in 2002 om samen met de woningcorporatie Ymere en het ROC van Amsterdam het leegstaande gebouw, dat in het jaar daarop de status van Rijksmonument zou krijgen, een tweede leven te geven als multifunctioneel gebouw. Uitgangspunten voor een nieuw gebruik waren: publieke toegankelijkheid en uitstraling naar buurt en stad. Aangezien de restauratie pas in 2004 zou starten en tussentijdse verloedering van het gebouw voorkomen moest worden, kreeg kunstenaarscollectief Het VoorBeeld de school tijdelijk in beheer en kon het als broedplaats allerlei activiteiten voor de buurt aanbieden.

Edel Amsterdam

COMMUNITY COLLEGE IS KLOPPEND HART VAN DE BAARSJES

Vanwege het succes van Het VoorBeeld en de doelstelling van het stadsdeel om de buurt op te waarderen door de creatieve industrie te faciliteren en ondersteunen, heeft eigenaar Ymere ervoor gekozen om vooral creatief georiënteerden te huisvesten. De nieuwe invulling heeft de negatieve spiraal doorbroken waarin De Baarsjes zich toen bevond en geleid tot een imagoverbetering van de hele wijk.

Na een ingrijpende restauratie en verbouwing in nauw overleg met Monumentenzorg, biedt het gebouw sinds februari 2007 onderdak aan Het Sieraad, het centrum voor Kennis, Kunst en Werken. Het is een Community College, een multifunctioneel hart voor de gemeenschap, waarin verschillende educatieve en sociale functies onderdak vinden. Het gebouw biedt ruimte aan het ROC van Amsterdam), de Frank Sanders Akademie, horeca, startende ondernemers, kunstenaars en dient tevens als activiteitencentrum voor bewoners. Daarnaast functioneert het monument nu ook als officiële trouwlocatie van de gemeente Amsterdam.

omschrijving
Dak by night

Strategische ingrepen in een monumentaal gebouw

Het voormalige schoolgebouw is niet alleen in de oude staat teruggebracht, maar er zijn ook moderne elementen toegevoegd. Door strategische ingrepen in het gebouw en het formeren van een atrium met een zorgvuldig ontworpen glazen overkapping, is een functioneel, transparant, toegankelijk multifunctioneel inzetbaar gebouw ontstaan. De uitvoering werd in 2007 beloond met een nominatie voor de Nationale Renovatieprijs.

atrium
Niek Kemps

In samenwerking met OIII Architecten, reForm Architects en architectenbureau Fritz

Deel dit project op