MFA De Botter in 'Schooldomein'

  1. inlevingsvermogen
  2. architectuur
  3. MFA

In de rubriek ‘Architectuur en Verbeelding’ van het blad Schooldomein staat in editie mei 2023 een artikel over MFA De Botter in Lelystad dat IAA Architecten samen met Aveco de Bondt heeft ontworpen. Thema van het artikel is “Vanzelfsprekend verbinden”.

MFA De Botter

MFA De Botter, het sociale hart van de wijk

MFA De Botter in Lelystad is een multifunctionele accommodatie in de wijk De Botter. Het gebouw bundelt voorzieningen van een Christelijke basisschool voor 270 leerlingen (De Schakell), een kinderdagverblijf met 4 stamgroepen en een BSO (beide GO!), een sportzaal, een consultatiebureau (Icare) en een wijkcentrum (Gemeente Lelystad).

Vanzelfsprekend verbinden

Het gebouw is nadrukkelijk als een eenheid ontworpen en stimuleert de verschillende gebruikers om elkaars ruimten en faciliteiten te delen en te gebruiken. Door functionele uitwisselbaarheid, een heldere routing en samenhang in de kleur- en materiaalstelling in interieur en exterieur. Hierdoor worden de gebruikers met elkaar in verbinding gebracht zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen identiteit.

Met de omliggende woonwijk heeft het gebouw een enigszins vergelijkbare strategie: de kwetsbare buitenruimten voor de allerkleinsten (KDV/BSO en onder/middenbouw basisschool) zijn gecombineerd in beschutte tuinen aan de binnenzijde van het gebouw. De buitenruimten voor de bovenbouw en het wijkcentrum liggen tegen het gebouw en zijn robuust vormgegeven waardoor ze ook buiten de openingstijden van de MFA als wijkvoorziening kunnen dienen. Daarmee wil het gebouw nadrukkelijk de verbinding met de wijk en het wijkcentrum aangaan.

Deel dit artikel op