Een herkenbare school in de wijk

CBS De Haven

  1. overleg
  2. visualiseringskracht
  3. inlevingsvermogen
  4. betrouwbaar en zorgvuldig
  5. maatschappelijk betrokken
  6. frisse scholen

In 2007 werd in het stedenbouwkundig plan Lookwartier 2007 het tracé van een nieuwe verbindingsweg in Doetinchem vastgesteld. Deze weg, met de naam Ruimzichtlaan, liep over een deel van basisschool CBS De Haven. Hierop werd besloten het gebouw te slopen en aan de oostzijde van de Ruimzichtlaan een nieuwe school te bouwen. Het ontwerp diende een traditionele vorm te krijgen, passend bij de omringende bebouwing: twee lagen met een kap en verder een representatieve gevel evenwijdig aan de Ruimzichtlaan. Het bijbehorende schoolterrein moest uit drie delen bestaan: een deel voor Kiss & Ride om kinderen veilig te brengen en op te halen, een verhard deel en een onverhard deel voor spelen. Het verharde schoolplein diende enige overmaat te hebben om een toekomstige uitbreiding van de school mogelijk te maken.

vooraanzicht

EEN ONDERWIJSHUIS MET EEN GEVOUWEN DAK

CBS De Haven is een basisschool met zeven leslokalen, een speellokaal, een groepsruimte voor buitenschoolse opvang en kinderopvang. De hoofdentree aan de zuidzijde van het gebouw geeft toegang tot de centrale hal die dienst doet als ontmoetingsruimte, podium en etalageruimte. De hal is twee verdiepingen hoog en heeft een traptribune. De lokalen van de onderbouw en buitenschoolse opvang liggen op de begane grond, de overige lokalen op de eerste verdieping. De ruimte onder het dak op de tweede verdieping wordt benut als personeelskamer, installatieruimte en bergruimte.

Het dak bestaat uit drie ongelijke kappen en verloopt in hoogte naar de kant waar de kavel grenst aan de achtertuin van de naastgelegen woning. Vanwege de vrije ligging van de nieuwe school zijn de kopgevels beeldbepalend. Om het contrast met de kopgevels groter te maken en de kapstructuur te benadrukken, lopen de dakpannen in de gevel aan de Ruimzichtlaan door tot aan de grond.

gevel

Aangenaam klimaat en lage energiekosten

In het gebouw ligt een vloerverwarming die een aangenaam klimaat oplevert voor de kinderen die vaak op de grond spelen en ook staand zich dicht bij de vloer bevinden. De verwarming, die in de toekomst aangesloten kan worden op een warmte/koude opslagsysteem, zorgt voor lage energiekosten.

podiumtrap
lokaal
gang

Spelen, brengen en halen

Het schoolplein voor de midden- en bovenbouw ligt aan de zuidkant, de onderbouw en buitenschoolse opvang hebben hun eigen speelplein aan de noordzijde. Ook kan er nog gespeeld worden in de patio die grenst aan de ruimte van de buitenschoolse opvang. Aan de zuidzijde van de school is een Kiss & Ride-zone aangelegd die in de pauzes het verlengde is van het speelplein. Het personeel heeft een eigen parkeerplaats aan de noordzijde.

Deel dit project op