Gemeentehuis aangesloten op restwarmte van zuivelfabriek

Gemeentehuis Berkelland

  1. baksteen
  2. restwarmte
  3. duurzaamheid
  4. integraal ontwerpen
  5. betrouwbaar en zorgvuldig
  6. landschap

De gemeente Berkelland is op 1 januari 2005 ontstaan uit een gemeentelijke herindeling van Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo. In die tijd waren de gemeentelijke diensten nog verspreid over meerdere locaties in Borculo en Eibergen. Vanwege de efficiency besloot de nieuwe gemeente de dienstverlening centraal te huisvesten met het bestaande gemeentehuis in Borculo als locatie. Om alle functies in te kunnen passen diende het gebouw uit 1989 - een ontwerp van Alberts & Van Huut - gerenoveerd en uitgebreid te worden. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp waren de flexibiliteit en aanpasbaarheid van de nieuwe huisvesting, inpassing in de omgeving en respect voor de architectuur van het bestaande gebouw.

zoom in werkplek
entree

CENTRAAL HART VERBINDT OUD EN NIEUW

Het bestaande gemeentehuis is een architectonisch icoon en een herkenningspunt voor Borculo. Met behoud van de originele kwaliteiten is het zorgvuldig gerenoveerd en aan de achterzijde vergroot met nieuwbouw. De uitbreiding voor de bestuurlijke en de ambtelijke organisatie bestaat uit twee afzonderlijke delen zodat deze niet groter oogt dan het gebouw van Alberts & Van Huut. In deze nieuwbouw bevinden zich de (flexibele) werkplekken. Om de uitbreiding aan het oorspronkelijke gebouw te koppelen is een nieuw tussendeel toegevoegd dat als kantine en ruimte voor grote publieke bijeenkomsten dient.

Landschappelijke inpassing

Voor de uitbreiding is gebruik gemaakt van de hoogteverschillen in het terrein zodat de drie bouwlagen qua hoogte onder het bestaande gebouw blijven. Ook ligt de transparante gevel van het souterrain iets terug waardoor de uitbreiding boven de grond lijkt te zweven. Bij het kleur- en materiaalgebruik van de nieuwbouw is gezocht naar een manier om een relatie te leggen met de parkachtige omgeving. De toepassing van een nieuw ontwikkelde gevelsteen heeft tot het gewenste resultaat geleid: een donkergroene baksteen met een boomschorseffect en een lichte glans verbindt beiden. Aan de voorzijde van het gemeentehuis is een nieuwe brug over rivier de Berkel gelegd die zorgt dat het gebouw en het achterliggende park een goede aansluiting hebben met het centrum van Borculo.

print op glas
trap
raadzaal
kantine

Glasprints voorkomen inkijk

Om de werkplekken voor de ambtenaren en bestuurders te onttrekken aan eventuele inkijk van buitenaf, zijn de vensters voorzien van glasprints van kunstenaar Jasper van der Graaf.

Industriële restenergie zorgt voor aangenaam binnenklimaat

Het gemeentehuis maakt gebruik van de restenergie van de naastgelegen zuivelfabriek voor de verwarming en koeling van het gebouw.

Deel dit project op