Officiële oplevering Het Weggeler Almelo

  1. baksteen
  2. zorgcomplex
  3. architectuur
  4. integraal ontwerpen
  5. betrouwbaar en zorgvuldig
  6. maatschappelijk betrokken

Op dinsdag 15 april is Woonzorgcomplex Het Weggeler officieel opgeleverd. In het vroege voorjaar was er reeds een open dag voor het publiek, maar nu is het gebouw dan ook echt klaar. Het Weggeler wordt een ontmoetingsplek voor zorgbehoevende ouderen. De nadruk ligt daarbij op het wonen en er wordt op verschillende manieren contact gezocht met de buitenwereld. De parkeerplaats bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw, zodat voor de hoofdentree ruimte overblijft voor een grote entreezone, voorzien van een grasveld met bankjes en bomen. Er zijn binnen én buiten het complex verschillende wandelroutes en zitplekken, in zon en schaduw, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en kleinkinderen kunnen spelen.

Balkon

Elkaar ontmoeten in een huiselijke sfeer

Binnenin het woonzorgcomplex is een huiselijke atmosfeer gecreëerd. De verlichting en keuzes van materialen zijn hierop afgestemd en elk appartement heeft zijn eigen, unieke voordeur. Het atrium is de centrale ontmoetingsplek en verbindt de verschillende verdiepingen met elkaar. Behalve dit binnenplein zijn er meerdere ontmoetingsplekken, zoals gemeenschappelijke open ruimtes, dagopvang, serres, een biljart met zit-deel en kleinere zitjes. Mensen kunnen elkaar daardoor op verschillende manieren tegenkomen en activiteiten met elkaar ondernemen.

Optimistisch en vriendelijk

Voor het exterieur is getracht een niet-institutioneel maar een meer toegankelijk en optimistisch gebouw neer te zetten. Het gebouw heeft afgeronde hoeken, waardoor het een zachte, vriendelijke uitstraling krijgt. De gevels zijn sterk bepaald door de gebruiker. De lage borstweringen rondom het atrium en de ramen in de buitengevel zorgen ervoor dat de rolstoelgebruiker ook een goed uitzicht heeft. Het balkonhek is speciaal ontworpen voor Het Weggeler en bestaat uit getordeerde strips. Het effect is dat het balkon aan de onderkant dicht is en de bovenkant open, zodat de privacy gewaarborgd wordt maar de bewoners wel uitzicht hebben vanaf hun appartement en balkon.

Deel dit artikel op