Wonen zoals thuis

's Heeren Loo

  1. zorgvuldigheid
  2. menselijke omgeving
  3. inlevingsvermogen

IAA Architecten vindt dat ieder mens zo normaal mogelijk moet kunnen wonen, óók in de zorg. Samengevat met de woorden Zoals thuis.

In de gehandicaptenzorg verblijven cliënten veelal in groepswoningen die ontworpen zijn als maatwerk, dat wil zeggen voor één specifieke cliëntengroep. Bij cliëntwisseling en bij toename van de zorgzwaarte zijn kostbare aanpassingen nodig om de huisvesting opnieuw geschikt te maken.

omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving

MEEDENKEN OVER NIEUW CONCEPT

In 2015 kreeg IAA Architecten het verzoek van zorginstelling ‘s Heeren Loo om mee te denken over een nieuw concept voor hun gebouwen. Tot dan toe waren de gebouwen van ’s Heeren Loo specifiek ontworpen voor de mensen die er op dat moment woonden en ging bij cliëntwisseling en bij toename van de zorgzwaarte het budget grotendeels op aan verbouwingen. Een concept dat financieel niet te handhaven was.

Standaardisatie leidt tot flexibele, betaalbare huisvesting

IAA Architecten onderzocht in een intensief co-creatie traject met ‘s Heeren Loo hoe door standaardisatie in het ontwerp en de bouw betaalbare en flexibele huisvesting gerealiseerd kon worden zonder dat het ten koste van de kwaliteit zou gaan. IAA Architecten loste dat op door niet te focussen op de verschillen tussen de doelgroepen, maar op de overeenkomsten. Want als de basis goed is, kan elke doelgroep er prettig in wonen en de zorg krijgen die nodig is.

Studio als basisunit

Door goed te kijken en te luisteren naar wat medewerkers en bewoners nodig hebben, werd een modus gevonden waar iedereen tevreden mee was. Het resulteerde in een studio als basisunit die geschakeld kan worden tot groepswoning. Die op haar beurt een eigen vormgeving krijgt, passend bij de locatie. En als de zorgvraag verandert, kunnen de gebouwen makkelijk aangepast worden aan de nieuwe behoefte.

De ultieme vraag

Inmiddels zijn voor ’s Heeren Loo ongeveer 600 van de 800 plaatsen gerealiseerd. De eerste gebouwen zijn in 2017 in gebruik genomen en zijn zowel de bewoners als de medewerkers enorm enthousiast. Dat komt doordat het team bij alles wat het bedenkt steeds de belangrijkste vraag stelt: zou ik er zelf ook willen wonen?

Deel dit project op