Vervolgonderzoek 'Game Over Krimp' kan van start!

  1. stedenbouw
  2. maatschappelijk betrokken
  3. inlevingsvermogen
  4. bindend

‘Game Over Krimp’ is één van de vier geselecteerde projecten voor de oproep van het Stimuleringsfonds om via ontwerpend onderzoek nieuwe invullingen en strategieën te ontwikkelen voor de transformatie en herprogrammering van binnensteden. IAA Stedenbouw en Landschap voert dit onderzoek uit in samenwerking met Het Oversticht en Invocate.

Het project ‘Game Over Krimp’ onderzoekt een vernieuwende procesaanpak op basis van serious gaming en ontwikkelt toekomstperspectieven voor krimpende binnensteden. Serious gaming is een creatieve manier op basis van een spel, om ondernemers en bewoners te betrekken bij nieuwe oplossingen voor de toekomst van een stadscentrum.

De aanpak is gericht op middelgrote steden met een regiofunctie die genoodzaakt zijn over een compacter stadscentrum na te denken. De game wordt ontwikkeld op basis van de casus 'Kampen' en gereflecteerd in een brede klankbordgroep met gemeentes en geïnteresseerde bedrijven waardoor toegewerkt kan worden naar een generieke aanpak.

De inhoudelijke resultaten en de serious game, worden uiteindelijk gepresenteerd in een projectrapport. Deze is naar verwachting eind 2017 gereed.

logo stimuleringsfonds

Deel dit artikel op