De grootste spoedeisende hulp van Noord Nederland

Nieuwbouw Spoedeisende Hulp

  1. ziekenhuis
  2. menselijke omgeving
  3. healing environment
  4. betrouwbaar en zorgvuldig
  5. integraal ontwerpen
  6. duurzaamheid

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is het topklinische opleidingsziekenhuis van de provincie Friesland met locaties in Leeuwarden en in Harlingen. Wanneer het bezoek aan de spoedeisende hulp in Leeuwarden dermate toeneemt dat de huisvesting niet meer voldoet, besluit het MCL in 2015 de capaciteit van de spoedeisende hulp en de huisartsenpost te vergroten door nieuw te bouwen.

gevel
wachtruimte bejaarden
wachtruimte deuren openen
Gang hoek met zusters

Kwaliteitsslag door nieuwbouw

Nieuwbouw is eenvoudiger en goedkoper dan verbouw en zorgt er tevens voor dat het MCL een flinke kwaliteitsslag kan maken: meer privacy voor patiënten, en werkplekken die recht doen aan zowel eenvoudige spoedeisende hulp als hoog complexe zorg in ernstige situaties. Tegelijkertijd kan men een aantal problemen aanpakken, zoals de slechte zichtbaarheid van het gebouw voor bezoekers en de potentieel gevaarlijke kruisende routing tussen ambulances en bezoekers. In eerste instantie zal het ontwerp zich beperken tot één bouwlaag, later kan het gebouw uitgebreid worden met drie verdiepingen.

gangen receptie
gang
deur print

Tijdelijke huisvesting

Om het functioneren van de spoedeisende hulp tijdens de bouw niet in gevaar te brengen, komt de dubbel zo grote nieuwbouw naast de bestaande spoedeisende hulp te staan, op de plaats van het gesloopte gebouw van Revalidatie Friesland. De huisartsenpost wordt tijdelijk gehuisvest in een noodvoorziening. Na het gereedkomen van de nieuwbouw kan de bestaande spoedeisende hulp verhuizen en wordt het leegkomende gebouwdeel verbouwd tot onder andere huisartsenpost. Hierna volgt de sloop van de tijdelijke huisartsenpost.

Samenwerking bij triage

In het nieuwe gebouw is een ideale samenwerking tussen de spoedeisende hulp en de huisartsenpost mogelijk, omdat de triage (beoordeling op de aard en de ernst van de benodigde zorg) direct bij de entree van de spoedeisende hulp plaatsvindt. Aan de hand van deze triage krijgt de patiënt een doorverwijzing naar de spoedeisende hulp of naar de huisartsenpost.

omschrijving
vergaderkamer
flexplekjes

Verbeterde toegang

De toegang tot de spoedeisende hulp is tevens de nachtingang van het ziekenhuis. Om de herkenbaarheid van de nieuwbouw voor de bezoeker te vergroten krijgt de entreeluifel een zelfde vormgeving als de hoofdentree van het MCL. Ook ontstaat door de indeling en de plaats van het nieuwe gebouw een betere en veiligere routing. De bezoeker rijdt in de nieuwe situatie vanaf de openbare weg rechtdoor naar de entree van de spoedeisende hulp, de ambulances gaan daarentegen via de busbaan naar de toegang aan de oostelijke zijkant van het gebouw. Zodoende is er geen sprake meer van kruisende lijnen.

Deel dit project op