Transformatie Grote Markt / De Plas

Centrumplan

  1. betrekken belanghebbenden
  2. integraal ontwerpen
  3. stedenbouw en landschap

Het centrum van Raalte is toe aan een nieuwe impuls: de ruimtelijke kwaliteit en aantrekkelijkheid kunnen beter. Ook kent het centrum weinig groen. Dat maakt het centrum kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. IAA Architecten heeft in een aantal stappen een impuls gegeven aan de benodigde kwaliteitsverbetering. Daarbij is intensief samengewerkt met de lokale betrokkenen: burgers, winkeliers, pandeigenaren, omwonenden en evenementenorganisaties.

SERIOUS GAME STADTEGO

In de eerste fase hebben we de uitgangspunten vastgelegd in een Ruimtelijk Kwaliteitsplan. Door het spelen van de Serious game Stadtego is inzicht gekregen in wat mensen echt belangrijk vinden. Dat helpt bij het maken van keuzes.

In de tweede fase is in twee stappen een definitief ontwerp gemaakt voor de twee centrale pleinen in het dorp: de Grote Markt en De Plas. Die moeten gezelliger worden, meer eenheid uitstralen en bovendien moeten bezoekers er graag voor langere tijd blijven.

omschrijving
omschrijving
omschrijving

Drie scenario’s

Als eerste stap zijn drie scenario’s gemaakt voor de herinrichting:

  1. het groene plein met veel groen en water
  2. het evenementenplein
  3. het kleinschalige plein

Vervolgens brachten ruim 1500 inwoners hun stem uit en spraken hun voorkeur uit voor een kleinschalig plein. Een plein waar meer groen is maar waar ook evenementen kunnen plaatsvinden, een plein met een dorps karakter waar het prettig winkelen en verblijven is.

Als tweede stap is het ontwerp is in nauwe samenspraak gemaakt met alle betrokkenen om er voor te zorgen dat Raaltenaren zich kunnen identificeren met de pleinen.

Rondkijken in een 360 graden beeld

Neem een virtueel kijkje in het nieuwe centrum alsof je erin staat.

Deel dit project op