Uitvoering 'Bouwdeel Zuid' St Jansdal kan beginnen

  1. ziekenhuis
  2. integraal ontwerpen
  3. architectuur

Zomer 2020 is gestart met het ontwerp van de nieuwe vleugel aan de zuidzijde van het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, genaamd ‘Bouwdeel Zuid’. Als onderdeel van het masterplan leidt het tot de huisvesting van verschillende verpleegafdelingen, een ambulancehal en ondersteunende kantoorvoorzieningen. Het betreft de Acute Opname Afdeling (AOA), Intensive Care Unit (ICU) / Cardio Care Unit (CCU), de kinderafdeling, verpleegafdeling oncologie en de dag opname chirurgie. Begin november 2021 zijn de aannemingsovereenkomsten met de aannemers ondertekend en januari 2022 zal gestart worden met de uitvoering van ‘Bouwdeel Zuid’.

St.Jansdal rendereing zicht op buiten

MATERIALISATIE GEVELS SLUIT AAN OP BESTAANDE BOUW

De gevels van ‘Bouwdeel Zuid’ sluiten in materialisatie aan bij de baksteengevels van de bestaande bouwdelen. De glasopeningen voorzien de kamers van voldoende daglicht en uitzicht, en zorgen voor geborgenheid door de verticaliteit van de openingen. Het interieur zal in kleurgebruik rustig zijn en in materialisatie aansluiten bij de onlangs opgeleverde nieuwbouw voor radiologie en de poli cardiologie.

Veel verbeteringen

Bovenop de nieuwe ambulancehal bevindt zich een groot speelterras met uitzicht op het groen als onderdeel van de kinderafdeling. Daarnaast heeft ook de oncologische verpleegafdeling op de derde verdieping een overdekte buitenruimte.

Vanaf de ICU en de CCU op de eerste verdieping wordt een rechtstreekse verbinding gemaakt met het OK complex. Dit zelfde gebeurt op de begane grond zodat de AOA een rechtstreekse verbinding heeft met de Spoedeisende Hulp (SEH). Tevens kunnen de nieuwe verpleegafdelingen dienen als schuifruimte voor bedden tijdens de verbouwing van het bestaande beddenhuis, wat aansluitend plaats zal vinden. Een groot deel van de verpleegkamers bestaat uit eenpersoonskamers met eigen sanitair en een deel van deze kamers is zelfs gesluisd.

Deel dit artikel op