Het modernste azc van Nederland komt in Almelo

  1. woningbouw
  2. menselijke omgeving
  3. integraal ontwerpen

De semipermanente woongebouwen en de technische installaties van het asielzoekerscentrum (azc) aan de Vriezenveenseweg in Almelo zijn aan het einde van hun levensduur gekomen en worden daarom vervangen. Op dezelfde plek gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gefaseerd nieuw en duurzaam bouwen. De toekomstige woongebouwen voldoen straks aan de hedendaagse bouweisen en zijn comfortabeler dan de huidige. Ook zijn de woongebouwen zodanig ontworpen dat ze later om te bouwen zijn tot eengezinswoningen in het geval het COA zou vertrekken.

afbeelding-A
afbeelding-B

KLEIN ‘DORPJE’

Door de woongebouwen niet evenwijdig, maar schuin op het terrein te plaatsen ontstaan hofjes en zichttuinen en krijgt het toekomstige azc het karakter van een ‘dorpje’. De gebouwen liggen straks rondom een centraal dienstengebouw met daarin ruimtes als een recreatieplek, jongerenruimte en vrouwenkamer. In het gebouw komen verder diverse leslokalen, een kindercrèche en de informatiebalie. Aan de entreezijde van het terrein komt het centrale entreegebouw met COA-kantoorruimte te staan.

Tijdens bouw blijft het azc open

De opvang blijft open tijdens de bouw. Bewoners naar een andere plaats verhuizen is niet wenselijk, vooral omdat het ook om schoolgaande kinderen gaat. De oplossing is gefaseerd te bouwen op het terrein aan de Vriezenveenseweg. Volgens de planning kan de bouw in het voorjaar van 2022 beginnen en is de oplevering medio 2023.

Deel dit artikel op