Steeds de vraag 'Zou ik er zelf ook willen wonen?'

  1. menselijke omgeving
  2. kwaliteit van leven
  3. welbevinden

Een helder artikel van VG Visie in de Wonen Special van 23 mei 2019 beschrijft hoe IAA Architecten ontwerpt voor de zorg. En welke ultieme vraag tijdens het ontwerpen steeds centraal staat: Zou ik er zelf ook willen wonen? Want, in de meeste gebouwen waar zorg verleend wordt ligt het accent op zorg, en niet op wonen. Henk Gersen en Marko Matic van IAA Architecten draaien die volgorde om: in hun ontwerpen is de zorg ‘te gast’ en draait het vooral om prettig wonen. Het resultaat: blije bewoners, tevreden medewerkers en betaalbare huisvesting.

omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving

FLEXIBEL IN OPZET

‘Niemand weet precies waar de zorg in 2050 staat’, zegt Marko. ‘Daarom is flexibiliteit in de opzet belangrijk. Als de zorgvraag verandert, kunnen de gebouwen makkelijk aangepast worden aan de nieuwe behoefte. Door onze zoektocht naar overeenkomsten i.p.v. verschillen ligt er nu een sterke basis die moeiteloos naar andere plekken en organisaties in de zorg is over te hevelen. Of je nu bouwt voor gehandicapten of demente ouderen, in de kern draait het maar om één ding: dat bewoners en medewerkers zich prettig voelen.’

Lees hier het complete artikel in VG Visie!

Deel dit artikel op