Appartementen, winkels en parkeergarage in Kralingen

Appartementencomplex Van Kralingen

  1. baksteen
  2. complexe processen
  3. maatschappelijk betrokken
  4. betrouwbaar en zorgvuldig
  5. ontwikkelend

De Lusthofstraat in Kralingen was een voorname straat met winkels en woningen tot het bombardement op Rotterdam in mei 1940 waarbij het westelijk deel van de straat grotendeels verloren ging. In het Basisplan Herbouw Binnenstad Rotterdam werd de straat niet in zijn oude vorm hersteld, maar ingekort tot het huidige oostelijk deel. Om de ontstane woningnood na de oorlog voortvarend aan te pakken bestond de herbouw uit veelal eenvoudige portiekflats, zoals ook hier op de kop van de Lusthofstraat.

Eind 20e eeuw kwam het Lusthofkwartier in een neerwaartse spiraal terecht: de wederopbouw woningen waren versleten, er was onvoldoende parkeerruimte en er heerste sociale onveiligheid op straat. Bewoners en winkeliers trokken weg. Een transformatie van het woon- en winkelmilieu was dringend nodig om de Lusthofstraat de aantrekkingskracht van voor 1940 terug te geven.

vooraanzicht
toren
mensjes
Uitzicht

HERWONNEN GRANDEUR VOOR LUSTHOFTSTRAAT

Om de gewenste revitalisatie te bereiken is bij de nieuwbouw gekozen voor een elkaar versterkende combinatie van stedelijke elementen: woningen in het hogere marktsegment, twee elkaar aanvullende supermarkten, speciaalzaken, verblijfshoreca en parkeergarages. Hierdoor is in korte tijd de veiligheid, de sfeer en de leefbaarheid in dit deel van de buurt ingrijpend verbeterd.

straatzijde
metrobuis infographic

Woon- & winkelcomplex 'Van Kralingen'

Van Kralingen is een gesloten bouwblok met 109 galerijwoningen in de vrije huursector, op de kop van de Lusthofstraat gecombineerd met een ruim 50 meter hoge toren met 60 koopappartementen. In het souterrain bevindt zich een openbare parkeergarage met 220 plekken, op de eerste verdieping ligt een parkeergarage met 141 plaatsen voor de bewoners. Het dak van de bovenste garage is ingericht als gemeenschappelijke tuin en is 3.000 m² groot. Op de begane grond bevindt zich een compact winkelcentrum met winkels aan de Lusthofstraat en in een korte passage. Een hellend rolpad voert vanuit de passage naar de parkeergarage in het souterrain.

Gebouwd over metrobuis

Op de hoek van de Chris Bennekerslaan en de Siondwarsstraat is het complex met een speciale constructie over de metrobuis van de oost-westlijn heen gebouwd en worden de trillingen veroorzaakt door de rijdende metrotreinen met rubber gedempt.

Nominatie NRW Jaarprijs 2015

De Nederlandse Raad voor Winkelcentra nomineerde acht retailontwikkelingen voor de Jaarprijs 2015, waaronder het complex Van Kralingen.

Deel dit project op