Renovatie van baksteen gevel naar zinken felsgevel

Theater Amphion

  1. detailleren
  2. renovatie
  3. engineering

In september 2010 werd het Theater Amphion geopend naar een ontwerp van Mecanoo. Een gewaardeerd gebouw want sinds 2012 werd Amphion al vier keer uitgeroepen tot het beste theater van Nederland.

Na verloop van tijd bleek de hellende bakstenen gevel voor bouwkundige problemen te zorgen. Onderzoek wees uit dat die op te lossen waren door een ander gevelmateriaal toe te passen en de gevel grootschalig te renoveren. In 2019 heeft Mecanoo het ontwerp gemaakt voor een nieuwe zinken felsgevel als vervanging van het oorspronkelijke metselwerk.

omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving

Werkzaamheden door IAA Engineering

In opdracht van ADS Groep is een omgevingsvergunning verzorgd en is ondersteuning verleend bij de verdere uitwerking en engineering ten behoeve van de realisatie. Dit op basis van de ontwerpprincipes van Mecanoo voor een zinken felsgevel zoals uitgewerkt in het ontwerpdocument van 1 april 2019 en diverse bestaande tekeningen uit 2010 in DWG- en PDF-formaat.

detail overzicht1
detail overzicht2
noordgevel-zwaluwkast
detail V-12B
detail H-04
zwaluwopening
constructieve details

Omgevingsvergunning

  • vervaardiging van tekeningen en documenten die inzichtelijk maken hoe het gevelherstel er uit komt te zien en hoe we ons dit (globaal technisch) voorstellen.
  • toetsing van (eventuele) door derden aan te leveren documenten, benodigd voor indiening van de omgevingsvergunning.
  • het verzamelen van informatie nodig voor het kunnen indienen van de omgevingsvergunning en deze digitaal indienen in OLO (omgevingsloket online).

Projectengineering

  • bepaling en uitwerking van de geveltekeningen ten behoeve van maatvoering van de gevelbeplating. Uitgangspunt waren het zinken gevelontwerp en de bestaande tekeningen van Mecanoo. In overleg is bepaald of maatbepalende geveldelen of -openingen moesten worden ingemeten. De geveltekeningen werden enkel vervaardigd voor de zinken felsbeplating en lieten de achterliggende onderconstructie buiten beschouwing.
  • bepaling van de maatgevende gevel- en aansluitdetails.
  • het maken van één principedoorsnede van de maatgevende situatie ten behoeve van de hoofdmaatvoering.
  • toevoeging van zes zwaluwkasten in de noordgevel.

Veel puzzelwerk

De engineering met de drie verschillende breedtes beplating betekende veel puzzelwerk om de verdeling naadloos aan te laten sluiten op de bestaande openingen. Ook dienden de naden in de hoeken van het gebouw op elkaar te passen.

Alle detaillering is afgestemd en in overleg met Ridder Skins for Buildings, Brons Constructeur & Ingenieurs en met de input uit de overige stukken gemaakt voor de aanvraag van de omgevingsvergunning.

Deel dit project op