Renovatie kantoor Waterschap in Almelo [1]

  1. hergebruik
  2. renovatie
  3. interieurarchitectuur

Het kantoor van het waterschap in Almelo is in 1992 gebouwd naar een ontwerp van toenmalig I.A.A.-directeur Henri Meulenbelt waarbij Marijn van Berkel van I.A.A. voor het interieur tekende. In 2014 is de huidige naam Waterschap Vechtstromen ontstaan als het resultaat van de fusie tussen de waterschappen in Overijssel en Drenthe. Onderdeel van het fusieplan was de visie om de medewerkers zoveel mogelijk aan de slag te laten gaan in het gebied waar het werk ligt. Almelo werd de hoofdvestiging met als buitenlocaties Sleen, Emmen, Hardenberg en Hengelo. Ook ging men over op een nieuwe manier werken, bij het Waterschap Verbindend werken genoemd. Nu de verbouwing van de buitenlocaties bijna af is, is het tijd om te laten zien hoe de renovatie in Almelo verloopt.

CONTINUÏTEIT IN INTERIEURARCHITECTUUR

Het gebouw in Almelo is destijds constructief zó ontworpen dat een nieuw interieur makkelijk te realiseren is zonder dat de architectonische kwaliteiten van het gebouw aangetast worden. Bij de renovatie is het interieurontwerp uit 1992 volledig op de schop gegaan en met een nieuw ontwerp geschikt gemaakt voor het Verbindend werken. Dat één en dezelfde interieurarchitect zowel het oorspronkelijke ontwerp maakt als ook de renovatie, is een zeldzame vorm van continuïteit. Het karakter van het gebouw blijft op die manier behouden.

omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving
omschrijving

Zoveel mogelijk circulair renoveren

Het project is opgedeeld in meerdere fases, begint op de bovenste kantoorverdieping en zakt dan per etage af naar de begane grond die een openbare laag wordt met publieksruimten en ruimten voor vergaderen en ontmoeten.

Een belangrijke wens van de opdrachtgever was om bij de verbouwing materialen te hergebruiken, om circulair te renoveren. In nauwe samenwerking met vastgoedonderhoudsbedrijf Hemink uit Holten verloopt het sloopproces op een duurzame wijze: verwijderde onderdelen worden gescheiden naar soort en waar mogelijk hergebruikt. Zoals bijvoorbeeld de metalen kabelgoten die Croonwolter&dros demonteert, schoonmaakt en daarna herplaatst.

Deel dit artikel op