Renovatie kantoor Waterschap in Almelo [3]

  1. hergebruik
  2. renovatie
  3. interieurarchitectuur

Met de nieuwe inrichting van het hoofdkantoor in Almelo wil het Waterschap Vechtstromen laten zien wat het doet, waar het voor staat. Het ontwerp is geënt op de visie van het Waterschap waarin een duidelijke verbinding met het werkgebied, werkzaamheden en de samenleving wordt nagestreefd. Het interieur is compleet vernieuwd en kent geen eigen werkplekken meer, ook niet voor directie en bestuur. Om toch iedereen goed te kunnen laten functioneren is er een keuzepallet aan passende, inspirerende ruimtes en diverse comfortabele werkplekken. Voor het publiek is er op de begane grond een informatiecentrum ingericht.

Restaurant1
Restaurant2
omschrijving
omschrijving
omschrijving

BEGANE GROND MET PUBLIEKSRUIMTEN

De begane grond is grotendeels opnieuw ingedeeld en bestaat uit entree, hal, informatiecentrum, restaurant (op de plaats van het vroegere laboratorium) en sanitaire ruimten. Daarnaast zijn er centrale vergaderruimten, zoals de Vechtzaal waar het Algemeen Bestuur van het Waterschap bijeenkomt, en representatieve ruimten voor watergraaf, heemraden en directie.

Het restaurant, dat ook toegankelijk is voor bezoekers, is een zit- en werkgebied met meerdere functies: hier komt men niet alleen om te lunchen, maar het is overdag ook beschikbaar voor overleg, werken, ontmoeten en (informele) vergaderingen onder de titel werkcafé. Aansluitend is er een terras met circa 25 zitplaatsen.

Introductie
BGG Bestaand
BGG Nieuw
1e verdieping oud en nieuw
2e verdieping oud en nieuw
2e verdieping oud en nieuw

Van cellenkantoor naar een transparante werkomgeving

In het ontwerp van het kantoorgebouw in 1992 lagen de werkruimten als cellen aan de gevel en werden ontsloten door een lange gang, wat resulteerde in een introvert gebouw. Voor het verbindend werken zijn de kantoorverdiepingen open gemaakt door op verschillende plaatsen wanden weg te halen en kan het daglicht diep het gebouw binnendringen.

Afhankelijk van de aard van het werk zijn er verschillende werkplekken ontworpen: samenwerkplekken, informele overlegplekken en concentratieplekken. De verdeling is gebaseerd op de verschillende gebruikersgroepen en hun activiteitenpatronen. Om de flexibiliteit te waarborgen is er gestandaardiseerd. Concreet betekent dit dat er op alle verdiepingen overleg- en projectruimtes zijn gecreëerd, waarbij op de derde verdieping rekening is gehouden met ruimtes om te experimenteren in ontmoeten en innovatie.

Er zijn werkplekken in de open ruimte en meer besloten werkplekken. Een slimme zonering zorgt ervoor dat er gebieden zijn waar veel interactie plaats vindt en gebieden die rustig gelegen zijn en waar meer geconcentreerd werk kan plaatsvinden. In het midden van de vloeren is meer interactie en op andere logische plekken op de verdiepingen worden de stiltewerkplekken gesitueerd. Hier kunnen medewerkers in een geluidarme omgeving geconcentreerd werken.

Deel dit artikel op