Het Haagse werken toegepast in een onderwijscomplex

Interieur De Haagse Hogeschool

  1. beton
  2. hout
  3. architectuur
  4. ontwerpend onderzoek
  5. visualiseringskracht
  6. inlevingsvermogen

Aan de Haagse Hogeschool studeren bijna 26.000 studenten verdeeld over locaties in Den Haag, Delft en Zoetermeer. In 1996 werd voor de hoofdvestiging in Den Haag door Atelier PRO een 93.000 m² groot complex aan het Johanna Westerdijkplein gebouwd, vlakbij station Hollandse Spoor. Vanwege het jaarlijks groeiend aantal studenten kampte deze locatie met een structureel ruimtegebrek, bovendien waren de afmetingen van de beschikbare (werk)ruimten niet in overeenstemming met de bezettingsgraad. Daarnaast had de Haagse Hogeschool behoefte aan andersoortige ruimten waarbij het onderwijs afwisselender kon worden vormgegeven, aan een leeromgeving die prikkelde en die uitnodigde tot interdisciplinaire samenwerking. Ook wilden de verschillende faculteiten zich profileren met eigen sferen en hun nauwe relatie met de beroepspraktijk kunnen tonen.

Gang en trappenhuis
Overlegruimte
Lesruimte zwart-grijs
Gang en oranje bank
Lesruimte met lichtgroene vloerbedekking
Open ruimte
Overlegruimte
Akoestisch element
Studieruimte
Speakers Corner
restaurant1
restaurant2
restaurant3

HET NIEUWE WERKEN & LEREN VERTAALD IN EEN INTERIEUR

De Haagse Hogeschool gaat over op het Nieuwe Werken en het Nieuwe Leren en daar hoort een nieuwe indeling en een nieuw interieur bij. Vanwege de omvang van het gebouw zal de verbouwing gefaseerd plaats vinden. Niet alleen worden de faculteiten aangepakt, maar ook de algemene ruimten zoals de entree van het gebouw met de receptie, het restaurant en de verschillende zalen en vergaderruimten. Er worden nieuwe functies toegevoegd: een Innovation Playground in de centrale hal, een Speakers’ Corner en meerdere plekken voor videoconferencing.

Ankerpunten aan een gekleurde draad

Elke faculteit krijgt zijn eigen ankerpunt: een levendige thuisbasis voor de afzonderlijke opleidingen waar studenten, docenten en bezoekers samenkomen en waar de identiteit van de opleiding afleesbaar is. Ruimten die specifiek zijn voor de opleiding, zoals vaklokalen en projectgroeplandschappen, grenzen direct aan het ankerpunt, evenals de flexwerkplekken voor de medewerkers. Daar omheen liggen de onderwijsruimten en werkplekken die voor de hogeschool gemeenschappelijk beschikbaar zijn en die zorgen voor de gewenste flexibiliteit. Om de verschillende identiteiten te benadrukken krijgt elke faculteit zijn eigen kleurenpalet wat betreft meubilair en materiaalgebruik. Gezamenlijk vormen de kleurenpaletten een gekleurde draad door het complex.

Het project is in 2019 overgenomen door Abels & Partners Architecten.

Deel dit project op