Grootste bouwproject Enschede gestart

  1. ziekenhuis
  2. duurzaamheid

Het grootste bouwproject van de stad Enschede, ziekenhuis MST, is woensdag 7 november gestart. Het complex, ontworpen door IAA Architecten, moet vooral energiezuinig worden.

Het nieuwe gebouw van het Medisch Spectrum Twente (MST) wordt 78.400 vierkante meter groot en krijgt 620 bedden. De nieuwbouw krijgt een opvallend groot aantal eenpersoonskamers, meldt de directie. Het gebouw verrijst direct naast de oudbouw, in het centrum van Enschede.

Energiezuinig

In opdracht van de Raad van Bestuur van het MST heeft IAA Architecten voor de nieuwbouw en uitbreiding van het ziekenhuiscomplex een structuurplan ontworpen. Het nieuwe ziekenhuis moet duurzaam en energiezuinig worden. Er wordt onder meer gebruik gemaakt van betonkernactivering, gekoppeld aan Warmte Koude Opslag (WKO) en warmtepompen.

Het ontwerp van de nieuwbouw wordt gekenmerkt door een kamstructuur, die is overkapt met een grote stolp. Op die manier creëert IAA Architecten grote binnenpleinen, met ruimtelijke en functionele meerwaarden voor het gebouw. Bij het complex hoort overigens ook het Vrouw en Kind Centrum, ontworpen door hetzelfde bureau, dat in 2008 in gebruik is genomen.

De bestaande locatie blijft gedurende het gehele bouwproces in bedrijf en behoudt ook na oplevering van de nieuwbouw zijn functie. Een gebouw van het MST elders in de stad krijgt na ingebruikname van de nieuwbouw een andere bestemming. Het feit dat de bouwlocatie zich in het centrum bevindt en dat de bestaande locatie blijft functioneren, vraagt een nauwkeurige afstemming van de werkwijze en logistieke planning. Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen dat toeleveranciers zich verzamelen op een locatie net buiten de stad; ze krijgen een seintje wanneer ze het bouwterrein op mogen.

Het MST wordt ontwikkeld en gebouwd door bouwcombinatie Dura Vermeer/Trebbe/te Pas Bouw MST V.O.F., in bouwteam met de installatiecombinatie Unica, Croon en Wolter & Dros. Arup verzorgt het bouwfysisch advies, gebouwinstallatieadvies, lichtontwerp en de brandveiligheid.

De intensieve samenwerking moet leiden tot minder faalkosten, een verlaging van de bouwkosten en versnelling van de bouwtijd.

Het grootste bouwproject van niet alleen de stad Enschede, maar ook van de regio Twente. De bouwkosten van MST, één van de grootste niet-academische ziekenhuizen in Nederland, bedragen circa 239 miljoen euro. De oplevering is eind juli 2015 gepland.

Deel dit artikel op