Elver Wooncourant 3: Jeroen en Henk geïnterviewd

  1. stedenbouw en landschap
  2. zorgcomplex
  3. bouwmanagement

Sinds 2019 vervangt zorgorganisatie Elver gefaseerd haar verouderde woningbestand door nieuwbouw. Voor de verstandelijk beperkte bewoners realiseert zij toekomstbestendige huisvesting op haar terreinen in de Achterhoek, Liemers en Arnhem. Tegelijk met de nieuwbouw moet de (financiële) maakbaarheid worden gewaarborgd. Deze bevindt zich op het snijvlak van efficiënte, algemene zorgconcepten en individuele wensen en behoeften van bewoners. Om die reden is IAA Architecten gevraagd als een integrale partner voor zowel het ontwerp als het proces. In Elver Wooncourant 3 doen Jeroen Nijmeijer (projectmanager) en Henk Gersen (architect-directeur) uit de doeken wat de stand van zaken is op locatie Nieuw-Wehl.

BOUWMANAGER EN VRAAGBAAK VOOR INTERNE ÉN EXTERNE PARTIJEN

Als projectmanager van IAA Architecten fungeert Jeroen bij Elver binnen het Masterplan Nieuw-Wehl als bouwmanager en vraagbaak voor zowel interne als externe partijen. Gedurende het bouwproject zorgt hij dat de plannen uitgevoerd worden zoals zij vooraf bedacht zijn. Jeroen: “Het Masterplan raakt bijna iedereen in en rond Elver, daarom denkt men vanuit verschillend perspectief mee. In de werkgroep Masterplan is voor een gefaseerde uitvoering gekozen, onder meer om te zorgen dat de bewoners maar één keer hoeven te verhuizen. Dat betekent dus eerst nieuw bouwen voordat bestaande bouw gesloopt kan worden.”

Veel kennis en ervaring aanwezig bij Elver

Jeroen: “De drive om hier samen de goede dingen te doen is ontzettend groot. Het is fijn te merken dat het gevoel gedeeld wordt om er iets moois van te maken. En als ik het zelf even niet weet, of ergens over twijfel, zoek ik kennis bij anderen: er is bij Elver zoveel expertise in huis.”

Masterplan visie en proefverkaveling

Masterplan Nieuw-Wehl als goed doordacht plan

Henk licht toe: “Een goed Masterplan ontwerpen dwingt je om vooruit te kijken, in dit geval zo’n 15 - 20 jaar. Het moet houvast geven tijdens de uitwerking en gelijktijdig ruimte bieden om zaken gaandeweg aan te passen. De plannen, die we uitwerken op papier, zijn dus niet in beton gegoten: op detailniveau kan altijd nog afgeweken worden van het oorspronkelijke plan. Bijvoorbeeld omdat door voortschrijdend inzicht blijkt dat iets op een andere manier toch handiger, beter of mooier is. Om zo’n groot project, zoals dit van Elver, succesvol te laten zijn, moet je ruim tijd inbouwen om goed doordachte plannen te maken waarbij alle belanghebbenden gehoord zijn en mee konden denken. Nu ligt op locatie Nieuw-Wehl nog een spaghettivormig wegennet, straks zijn er overzichtelijke en logisch gesitueerde straten met bij elke wooncluster voldoende parkeerplaatsen voor medewerkers, maar ook voor bezoekers.”

Typologie boerenerven toegepast

Het Masterplan kent een dorpshart, boerenerven en een buitengebied. Henk vervolgt: “Collega Chiel Lansink zag meteen hoe waardevol het is om oude erftypen, zoals Balkenhof, Klompendreef, De Hoef en Wendakker, terug te laten komen in het Masterplan. Ze hebben kenmerken die we gaan inpassen bij Elver. We onderscheiden drie types: ‘erf aan straat’, erf over straat’ en ‘teruggelegen erf’. Die passen bij de verschillende bewoners en geven aan hoe het erf gesitueerd is in de ruimte. Zo liggen sommige groepjes gebouwen (woonclusters), waar straks bewoners wonen die weinig prikkels verdragen, verder achterop het terrein. Bewoners die overdag naar dagbesteding gaan, wonen straks dichter bij de gebouwen waar activiteiten plaatsvinden. Dat scheelt verkeersbewegingen, om een kwaliteit te benoemen.”

Download hier de Elver Wooncourant nr. 3.

Deel dit artikel op