Vervangende nieuwbouw Bartiméus 't Sand in Doorn op schema

  1. kwaliteit van leven
  2. welbevinden
  3. inlevingsvermogen

Bartiméus is een landelijke expertise-organisatie die mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Daarnaast bezit Bartiméus diverse locaties waar gewoond, gewerkt en geleerd kan worden, zoals ‘t Sand in Doorn. Hier heeft IAA Architecten afgelopen jaren al veel gebouwd ter vervanging van verouderde voorzieningen. In fase drie worden er dit jaar vier woongebouwen aan De Brink gebouwd voor 64 bewoners met een meervoudige beperking. De KlaassenGroep realiseert de nieuwe onderkomens die elk uit twee groepen van acht studio’s bestaan met een gezamenlijke woonkamer. De geplande oplevering is in voorjaar 2019.

Rendering vanaf De Brink
Rendering situatie zwartwit-kleur

KLEINSCHALIG WONEN IN DOORN

Bij Bartiméus 't Sand hebben bewoners naast een visuele beperking altijd bijkomende beperkingen. Vaak gaat het om een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking, gedragsproblemen of lichamelijke beperkingen. Bartiméus biedt hen woonruimte op maat en specialistische begeleiding: kleinschalige woonvoorzieningen met specifieke voorzieningen in de naaste omgeving zodat de bewoners een leven kunnen leiden zoals thuis. Want kleinschalig wonen is overzichtelijk voor de bewoners en zorgt voor rust.

De omgeving is voor bewoners herkenbaar en toegankelijk door het gebruik van optimale lichtcondities, kleurcontrasten in de inrichting, tactiele informatie, een bewuste geluidsomgeving en een logische indeling van de ruimtes. Onverwachte en risicovolle situaties worden vermeden. Bewoners voelen zich veilig en prettig in deze omgeving en worden gestimuleerd in het zelfstandig uitvoeren van activiteiten.

Deel dit artikel op