dr. ir. Theo de Bruijn

Partner Stedenbouw en Landschap - Directeur | Lector Duurzaamheid Hogeschool Saxion

Vestiging Enschede

Telefoon
053-4804444

Als bestuurskundige lijk ik een vreemde eend in de bijt bij IAA Architecten. Toch is dat niet zo. Ons bureau heeft zoveel verschillende disciplines in huis dat het alle mogelijke ruimtelijke vraagstukken aan kan. Als organisatie kunnen wij partner zijn in elk vraagstuk dat de opdrachtgever heeft. Wij denken mee, wij voegen onze specifieke expertise toe en wij kunnen vormgeven wat de opdrachtgever beoogt. Dat is wat ‘full service’ voor mij betekent.

Ieder ruimtelijk ontwerp krijgt zijn uiteindelijke vorm in een netwerk van betrokkenen. Vanuit mijn achtergrond als bestuurskundige kan ik een opdrachtgever adviseren hoe in zo'n proces te opereren, in welke mate concreetheid te tonen of juist de breedte op te zoeken door alternatieven voor te leggen. Welke partijen moet je betrekken, hoe geef je het proces vorm, met wie ga je om tafel, wat zijn de argumenten, hoe kun je nagaan of een idee levensvatbaar is. Hoe bereik je een oplossing die jou als opdrachtgever maar ook anderen tevreden stelt?

Binnen IAA Architecten bestaat een sterke focus op duurzaamheid. Mijn uitgebreide ervaring op dat gebied, onder andere als lector Duurzaamheid bij hogeschool Saxion, kan van grote waarde zijn voor een opdrachtgever: samen kunnen wij stappen zetten om de leefomgeving toekomstbestendig te maken. Ook op het gebied van stedelijke en landelijke gebiedsontwikkeling kan ik een opdrachtgever ondersteunen met mijn kennis en onderzoekservaring. Thema’s zijn bijvoorbeeld de leegstand in kantoren en binnensteden, de transformatie van bestaande woonwijken en bedrijventerreinen.