Opening Pieter Baan Centrum in Almere

  1. detailleren
  2. menselijkheid
  3. integraal ontwerpen
  4. architectuur

Op 8 oktober 2018 is het nieuwe Pieter Baan Centrum in Almere officieel geopend in aanwezigheid van minister Dekker voor Rechtsbescherming. Het Pieter Baan Centrum is de forensisch psychiatrische observatiekliniek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en bevindt zich na de verhuizing uit Utrecht nu op het terrein van het Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek.

PBC sportveld

NIEUWBOUW EN VERBOUW

Om het Pieter Baan Centrum te kunnen huisvesten op het terrein van de Oostvaarderskliniek, heeft IAA Architecten op het achterterrein nieuwbouw met een buitenruimte ontworpen en diverse bestaande gebouwen aangepast. Buiten het complex van de Oostvaarderskliniek is een parkeerterrein voor circa 100 auto’s gerealiseerd. De route tussen entree en nieuwbouw is bestraat naar een ontwerp van Hansje van Halem. Tijdens de bouw en verbouwing bleef de Oostvaarderskliniek in gebruik.

Huis van bewaring met specifieke taak

Het Pieter Baan Centrum is formeel een huis van bewaring met een specifieke taak: het doen van diagnostisch onderzoek pro Justitia. Dit betekent dat het Pieter Baan Centrum mensen onderzoekt die verdacht worden van het plegen van ernstige misdrijven. In de kliniek observeert een team van gedragsdeskundigen, psychologen en psychiaters een verdachte gedurende zes weken. Hieruit volgt een advies dat naar de rechter gaat die vervolgens moet beslissen over de zaak van de verdachte. Op deze manier worden meer dan tweehonderd personen per jaar onderzocht.

Fotografie: Hansje van Halem en Rijksvastgoedbedrijf

Deel dit artikel op