Stimuleringsfonds

  1. actualiteit

    Testsessie Game over Krimp succesvol

    In veel gemeenten staan binnensteden onder druk. De leegstand van winkelruimte neemt toe en is hardnekkig. Om nieuwe perspectieven te krijgen op de noodzakelijke transformatie, ontwikkelt IAA Architecten in …