Textielonderwijs 2.0

Textielschool De Maere

  1. onderwijs
  2. MBO
  3. rijksmonument

De Hogere Textielschool De Maere werd in 1922 in Enschede gebouwd als combinatie van een leerschool (met klaslokalen) en een leerfabriek aan de achterzijde van het gebouw, waar in een fabrieksomgeving praktijklessen gevolgd konden worden.

Na leegstand eind twintigste eeuw werd sloop voorkomen doordat Het Twents Textiel- en Confectiecentrum Expertex zich in het gebouw vestigde, een bundeling van instellingen die verbonden waren aan de textielindustrie, waaronder de hogeschool Saxion, het ROC van Twente en het textielonderzoeksinstituut TNO Textiel. Expertex gaf de opdracht om de monumentale school te restaureren en geschikt te maken voor modern textielonderwijs en voor TNO een uitbreiding met laboratoria en kantoren te ontwerpen.

detail
zijaanzicht
vooraanzicht
detail gaas

RIJKSMONUMENT GERED VOOR ENSCHEDE

Het gebouw van de voormalige Hogere Textielschool is sinds 1999 een rijksmonument. Bij de restauratie bleef de leerschool grotendeels intact, werden bestaande ruimten gerestaureerd en vernieuwd, maar werden van de leerfabriek de twee meest oostelijke delen gesloopt. De oorspronkelijke constructie met sheddaken is gerenoveerd en de gevels zijn ingevuld met een verticale houten lattenstructuur en glas voor maximale transparantie.

Weverij

Passende uitbreiding voor TNO laboratorium

In nauw overleg met de Rijksdienst voor Monumentenzorg is De Maere uitgebreid met een laboratoriumgebouw voor TNO. Aan de zuidzijde is een eenvoudig, rechthoekig volume bijgeplaatst, dat los staat van het historische pand. De uitbreiding heeft zijgevels van steen en een glazen voorgevel in een betonnen omlijsting met een stalen weefsel als zonwering. De laboratoria zelf zijn gebouwd naar de strenge klimaateisen die aan textielonderzoek worden gesteld.

View
steeg

ROC van Twente blijft als enige over

Wanneer in 2009 aan de oostzijde van De Maere een nieuw onderwijsgebouw voor de hogeschool Saxion wordt opgeleverd, verplaatst Saxion zijn textielonderwijs naar het nieuwe gebouw. Gelijktijdig verhuist de hoofdingang van De Maere van het Ariënsplein naar de Van Galenstraat waar de entree tot De Maere gedeeld wordt met de nieuwbouw van Saxion. En als TNO in 2014 zijn onderzoeksinstituut verplaatst naar Soesterberg, worden de leeg gekomen ruimten geschikt gemaakt voor onderwijs en is sindsdien het complex volledig in gebruik bij het ROC van Twente voor de afdelingen vormgeving, mode & media.

In 2021 wordt de oorspronkelijke entree van De Maere in ere hersteld en heeft het ROC van Twente zijn eigen ingang aan het Ariënsplein.

In samenwerking met reForm Architects

Bekijk hier de 3D tour van het hele gebouw!

Deel dit project op