Nieuwe school in Lelystad

MFA De Botter

Ter vervanging van de basisschool De Schakel en kinderdagverblijf (KDV) Villa Kakelbont zal in het centrumgebied van de wijk De Botter een multifunctionele accommodatie (MFA) worden gerealiseerd, waarin naast de school en het KDV ook een buitenschoolse opvang (BSO), wijkcentrum, gymzaal en consultatiebureau zal worden ondergebracht. Tegelijkertijd moet de MFA de al eerder gestarte herinrichting van het centrumgebied afsluiten met een herkenbaar maatschappelijk en pedagogisch hart van de wijk.

Samenwerking als doel en middel

De verschillende organisaties hebben op voorhand uitgesproken vergaande samenwerking te willen aangaan en daarvoor elkaars ruimten beschikbaar te willen stellen. Het ontwerpproces heeft een belangrijke bijdrage geleverd in het naar elkaar toe brengen van de wederzijdse wensen en belangen en het genereren van een functionele meerwaarde voor iedere gebruiker die met de reguliere budgetten niet haalbaar was geweest.

Het centrum van de wijk opnieuw gedefinieerd

Lelystad heeft nog steeds het stempel van een pioniersstad. De stad is inmiddels ruim 40 jaar oud en daarmee is een groot deel van de gebouwde omgeving aan vernieuwing dan wel vervanging toe. In feite moet de stad worden klaargemaakt voor de 3e en 4e generatie inwoners. Daarbij worden de stedenbouwkundige idealen van functiescheiding die ten grondslag hebben gelegen van de bouw van Lelystad kritisch beoordeeld. Van sommige principes wordt nu nadrukkelijk afstand genomen. Het nieuwe MFA doet dat ook door juist verschillende functies te mengen en in stedenbouwkundig opzicht een ‘stevig’, stedelijk gebouw neer te zetten in een wijk die vrijwel volledig uit bescheiden, grondgebonden eengezinswoningen bestaat.

omschrijving
omschrijving

De wijk De Botter kent zo haar sociale uitdagingen die zich o.a. uiten in soms sociaal onveilige openbare ruimten rondom de huidige school en KDV. In het ontwerp zijn de voor de school zo belangrijke buitenruimten verdeeld in een door het gebouw omsloten speelhof voor de onderbouw en KDV en een stoer en hufterproof speelplein voor de BSO en midden- en bovenbouw dat voor de school ligt en ook buiten schooltijden een ontmoetingsplek is voor de wijk. Tegenover de gelede vorm van de binnenzijde heeft het gebouw aan de buitenzijde juist een heel overzichtelijke contour en geen stedenbouwkundige hoeken die sociaal onveilige situaties zouden kunnen opleveren.

omschrijving

Flexibel indeelbaar

De duurzaamheidsambities van de uitvraag zijn op technisch vlak gehaald door een gasloos en energieneutraal concept. Maar minstens zo belangrijk is dat het gebouw flexibel is op de korte en langere termijn dankzij de vrije overspanning van gevel naar gevel in combinatie met een compacte, centraal gepositioneerde techniekzone waarop ook de natte voorzieningen zijn aangesloten. Hierdoor ontstaat een de plattegrond met een brede en smalle zone waarin het mogelijk is om van beide op eenvoudige wijze onderwijsruimtes voor grote en kleine groepen te maken. Bovendien blijft het bouwkundige plafond grotendeels behouden hetgeen een veel ruimtelijker gevoel geeft en meer buffer voor frisse lucht. Naast mooie materialen als eikenhouten kozijnen en een nieuwe, hoogwaardige baksteen (met 30% materiaal- en energiebesparing) is het ook een empathisch gebouw dat warm en degelijk aanvoelt.

omschrijving

#

Deel dit project op