Bouw MFA De Botter van start!

De Gemeente Lelystad heeft enkele onderwijsgebouwen aangemerkt die aan vervanging toe zijn. Basisschool de Schakel, GO! Kinderopvang, Welzijn Lelystad en iCare zijn hier onderdeel van, IAA Architecten samen met Aveco de Bondt deze opdracht aangepakt. De bouw is gestart en de verwachte oplevering is eind 2024.

Ter vervanging van de basisschool De Schakel en kinderdagverblijf (KDV) Villa Kakelbont zal in het centrumgebied van de wijk De Botter een multifunctionele accommodatie (MFA) worden gerealiseerd, waarin naast de school en het KDV ook een buitenschoolse opvang (BSO), wijkcentrum, gymzaal en consultatiebureau zal worden ondergebracht. Tegelijkertijd moet de MFA de al eerder gestarte herinrichting van het centrumgebied afsluiten met een herkenbaar maatschappelijk en pedagogisch hart van de wijk.

Lees hier meer over het project: De Botter

Deel dit artikel op