Respect voor het Verleden, Gereed voor de Toekomst

De Ambachtsschool

In 2018 werd de voormalige "Ambachtsschool voor Enschede en Omstreken" door de gemeente Enschede verkocht aan ontwikkelaar Renpart Vastgoed, die het gebouw liet verbouwen tot een appartementencomplex. Wij ontwierpen in nauwe samenwerking met de monumentencommissie en stadsbouwmeester de transformatie, waarbij 70 loft-appartementen werden gecreëerd, variërend van 60 tot 130 m². De renovatie gebeurde met groot respect voor het gemeentelijk monument, waarbij originele elementen zoveel mogelijk behouden bleven. Dit zorgde voor een moderne woonomgeving die de historische waarde van het gebouw combineert met hedendaags comfort.

omschrijving

Geschiedenis

De 'Ambachtsschool voor Enschede en Omstreken' werd in 1923 gebouwd naar een ontwerp van architect Arend G. Beltman. Het oorspronkelijke ontwerp omvatte naast het hoofdgebouw een conciërgewoning en een ommuring. In 1939 werd een deel van de school verbouwd tot Machinistenschool en een bakstenen schoorsteen toegevoegd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de school beschadigd. Bij de wederopbouw werd de oorspronkelijke mansardekap vervangen door een nieuwe schildkap. In 2009 kwam het gebouw leeg te staan toen de scholengemeenschap verhuisde. Het vinden van een nieuwe bestemming die zou aansluiten bij stedelijke ontwikkelingen in de omgeving werd een belangrijke voorwaarde voor de herontwikkeling van de school.

omschrijving
omschrijving
omschrijving

Renovatie

De gevels zijn gereinigd en verbeterd bij de dakconstructie door isolatie toe te voegen en originele dakpannen waar mogelijk te hergebruiken. De buitenkozijnen, die in slechte staat verkeerden, zijn vervangen met behoud van de originele detaillering. Historisch kleuronderzoek zorgde voor het herstellen van de originele kleuren.

Bij de herbestemming van ruimtes verdwenen enkele kozijnen om plaats te maken voor een liftschacht. Deze locaties hebben wij herkenbaar gemaakt door terugliggende originele gevelstenen te gebruiken. Waardevolle elementen zoals granieten vloeren bleven behouden en eventuele scheuren zijn gerestaureerd. Plafonds in klaslokalen en gangen zij verwijderd, behalve in de centrale hal en het trappenhuis, waar een houten lamellenplafond werd aangebracht.

Ons renovatieproject streefde ernaar het historische karakter van de Ambachtsschool te behouden terwijl we het gebouw geschikt maakten voor modern wonen. We investeerden in verbeteringen voor wooncomfort, technische vereisten, en brandveiligheid.

omschrijving
omschrijving

Deel dit project op