Uitwerking vanaf VO van onderwijsgebouw

Saxion Edith Stein

Het complex Saxion Edith Stein in Enschede is onderdeel van de Saxion Hogescholen en bestaat uit vier bouwdelen die onderling verbonden zijn. Gebruikers zijn de PABO, verschillende technische opleidingen, de LEGO Education Innovation Studio en het FAB-lab.

axo exploded
vloer

Dragende gevels en grote overspanningen

De bouwdelen hebben ieder een constructieve betonnen kern en dragende buitengevels. Daartussen liggen materiaal besparende bubbledeck-vloeren die grote overspanningen zonder kolommen en balken mogelijk maken. Samen met de prefab geveldelen die naar keuze dicht of open gezet kunnen worden, ontstaat in het gebouw een vrije indeelbaarheid van de ruimten (flexibiliteit). De lichte, verplaatsbare scheidingswanden kunnen overal op het grid van 1,26 m geplaatst worden.

omschrijving
gevel3
gevel2
omschrijving

Innovatieve oplossingen

Tijdens het bouwtraject is voortdurend met externe partijen gezocht naar innovatieve oplossingen om kosten te besparen en binnen het budget te blijven. Een voorbeeld is de toepassing van prefab baksteen-gevelelementen die een passende en rijke metselwerk detaillering mogelijk maken, resulterend in minder materiaalgebruik en een kortere bouwtijd. De panelen zijn demonteerbaar opgehangen waardoor een nieuwe gevelindeling eenvoudig te realiseren is.

drsn1
drsn gevel

Werkzaamheden door IAA Engineering

Saxion Edith Stein is een volledige opdracht exterieur en interieur (SO t/m directievoering en toezicht) in de vorm van integrale engineering in een bouwteam samen met ABT (adviseur constructie) en Arup (adviseur installaties, bouwfysica, duurzaamheid en brandveiligheid).

Het plan is ontworpen op basis van BREEAM-Excellent certificering en volledig uitgewerkt in BIM.

Deel dit project op