Het Brouwhuis van grote betekenis voor heropleving Roombeek

Na de vuurwerkramp in Enschede van mei 2000 was het niet gemakkelijk een keuze te maken welke gebouwen er in Roombeek moesten blijven staan. Veel gebouwen waren weliswaar interessant maar niet automatisch geschikt voor nieuw gebruik. De Grolsch brouwerij 'Het Brouwhuis' was een van deze gebouwen. Dat kwam door de verschillende vloerhoogte, de complexe doorsnede van het gebouw en de zware industriƫle gevels. Eigenlijk wilde Grolsch het gebouw slopen, maar na de vuurwerkramp werd besloten om nieuw leven in het gebouw te blazen. Het Brouwhuis moest weer als middelpunt en herkenningspunt binnen de nieuwbouwwijk tot haar recht komen.

Een eigentijds gebouw met historische kenmerken

De doelstelling van de transformatie was om Het Brouwhuis met haar referenties aan het bier en de herinnering aan de belangrijkste werkgever voor Noord Enschede te behouden. Het resultaat is een gebouw waarbij de geschiedenis zichtbaar bewaard gebleven is. De kenmerken van Het Brouwhuis zijn nog te zien, maar het gebouw heeft tegelijkertijd een volledige transformatie ondergaan tot een modern en spannend woonblok. Vanaf het begin is het de bedoeling geweest om Het Brouwhuis tot een woon-werkgebouw te maken. Het programma van eisen bestond dan ook uit een combinatie van woningbouw, creatieve industrie en horeca. Door de tijd en door de crisis is er een verschuiving naar meer woningbouw en minder bedrijfsruimte opgetreden.

Roombeek: vernieuwende wijk

Het resultaat is dat het gebouw onderdeel uitmaakt van een omslag in de wijk. Van een achterstandswijk is Het Roombeek nu naar een dynamische nieuwe buurt gegaan. Het Brouwhuis staat daarbij als icoon voor het nieuwe leven dat in de wijk is geblazen. Door de combinatie van wonen en werken trekt de wijk zowel nieuwe bewoners als handel en commercie aan. Het behoud van de brouwerij heeft ervoor gezorgd dat omliggende gebouwen ook aan belang hebben gewonnen. Eigenlijk is er sprake van het wonen in en om de brouwerij. Daarmee is IAA Architecten betrokken geweest bij de meest cruciale ingrepen van de omgeving om haar identiteit te behouden en geeft het gebouw identiteit aan de omgeving.

Deel dit artikel op