Theo de Bruijn

 1. project

  Prins Bernhardpark

  Het Prins Bernhardpark is een deel van het voormalige militaire vliegveld Twente dat tijdens de tweede wereldoorlog ontwikkeld is als Fliegerhorst. Het inmiddels beboste terrein bevat een aantal kenmerkende …

 2. team

  dr. ir. Theo de Bruijn

  Als bestuurskundige lijk ik een vreemde eend in de bijt bij IAA Architecten. Toch is dat niet zo. Ons bureau heeft zoveel verschillende disciplines in huis dat het alle mogelijke ruimtelijke vraagstukken aan kan. Als …

 3. actualiteit

  Proefproject Zonneroute geschikt voor de A37

  Rijkswaterstaat doet onderzoek naar een zonnepanelenroute langs de A37 die genoeg energie moet leveren om een stad als Assen van stroom te voorzien. IAA Architecten is één van de drie geselecteerde bureaus voor de …

 4. project

  De adaptieve dijk

  In najaar 2015 heeft de afdeling Onderzoek van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) de studie De adaptieve dijk opgezet om de mogelijkheden te verkennen voor de aankomende dijkversterkingen in Nederland. …

 5. actualiteit

  IAA Luistert, Zorg voor de volgende generatie

  In het najaar van 2013 stond onze eerste bijeenkomst 'IAA Luistert' in het teken van zorg en de huisvesting voor ouderen. Door middel van workshops hebben we onderzocht in hoeverre wij ons kunnen bezinnen en …

 6. project

  De Groene Fabriek

  De Eo Wijers-stichting is een onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op regionaal niveau. Met dat doel voor ogen organiseert de stichting …

 7. project

  Zonneroute

  Als onderdeel van de klimaatdoelstelling van Nederland onderzoekt Rijkswaterstaat waar op zijn grondgebied duurzame energie opgewekt kan worden. De snelweg A37 is als pilot gekozen om in een ontwerpend onderzoek na …