Pim Kupers

 1. project

  Verbreding A1 tussen Apeldoorn en Azelo

  Rijkswaterstaat gaat de snelweg A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verbreden. Om het tracé landschappelijk goed in te passen is een inpassingsvisie opgesteld die snelweg en streek verbindt. Door in het ontwerp …

 2. actualiteit

  Proefproject Zonneroute geschikt voor de A37

  Rijkswaterstaat doet onderzoek naar een zonnepanelenroute langs de A37 die genoeg energie moet leveren om een stad als Assen van stroom te voorzien. IAA Architecten is één van de drie geselecteerde bureaus voor de …

 3. project

  De adaptieve dijk

  In najaar 2015 heeft de afdeling Onderzoek van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) de studie De adaptieve dijk opgezet om de mogelijkheden te verkennen voor de aankomende dijkversterkingen in Nederland. …

 4. actualiteit

  IAA Luistert, Zorg voor de volgende generatie

  In het najaar van 2013 stond onze eerste bijeenkomst 'IAA Luistert' in het teken van zorg en de huisvesting voor ouderen. Door middel van workshops hebben we onderzocht in hoeverre wij ons kunnen bezinnen en …

 5. project

  De Groene Fabriek

  De Eo Wijers-stichting is een onafhankelijk netwerk dat een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Nederland op regionaal niveau. Met dat doel voor ogen organiseert de stichting …

 6. project

  Nationaal Hockey Stadion

  De Nederlandse hockeybond KNHB is de enige bond in Nederland die beschikt over een eigen stadion, het Wagener Stadion in het Amsterdamse Bos. In 2010 won IAA Architecten de prijsvraag die de KNHB had uitgeschreven …

 7. project

  Zonneroute

  Als onderdeel van de klimaatdoelstelling van Nederland onderzoekt Rijkswaterstaat waar op zijn grondgebied duurzame energie opgewekt kan worden. De snelweg A37 is als pilot gekozen om in een ontwerpend onderzoek na …